Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Østre Toten kommune

Ledige lærerstillinger i Østre Toten kommune fra 01.08.22

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted
Østre Toten kommune har 9 kommunale skoler - 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler. Kommunen har gode bo- og
oppvekstmiljøer, full barnehagedekning og et stort mangfold innenfor kultur og fritidsaktiviteter. Nærmere opplysninger
om hver skole finnes på hjemmesiden www.ostre-toten.kommune.no.

Fakta om stillingene

Fra 01.08.2022 er det fortsatt behov for et mindre antall lærerstillinger for skoleåret 2022/2023.
Eksempelvis kan Hoffsvangen ha behov for en delstilling på mellomtrinnet, Kapp ha behov for en delstilling, gjerne med musikk, kunst og håndverk eller spesialpedagogikk i fagkretsen, Kolbu kan ha behov for lærer i fagene kroppsøving og naturfag, Stange en delstilling med spesialpedagogikk i fagkretsen, Totenviken kan ha behov for en lærer og Skreia ungdomsskole kan ha behov for to lærerstillinger der det er spesielt ønskelig med norsk i fagkretsen.

Vi ønsker søkere som er trygge og tydelige klasseledere med sterk faglig kompetanse og som ønsker å være kontaktlærere. Alle tilsettes i grunnskolen i Østre Toten kommune med prøvetid på 6 måneder og etter gjeldene lover, reglementer og tariffavtaler. Aktuelle søkere innkalles til intervju.

Krav til søker
Vi søker deg som har godkjent lærerutdanning. Det kreves politiattest i henhold til Opplæringslova.

Vi legger vekt på personlige egenskaper som:
- Positivt elevsyn
- Faglig engasjement
- Fleksibilitet
- Gode samarbeidsevner
- Endringsvilje
- Evne å skape et godt og inkluderende læringsmiljø for alle elevene

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Søknad sendes
Søknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem, EasyCruit. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju.

Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet.
Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes
begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning
ikke kan tas til følge.