Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ledige helgestillinger/tilkallingsvikarer

Offentlig forvaltning

Ønsker du å være en del av et aktivt tverrfaglig miljø og liker faglige utfordringer?

På seksjon C har vi ledig deltidsstilling, såkalt helgestilling, med arbeid hver 3. helg i todelt turnus. I tillegg har vi behov for tilkallingsvikarer.


Ønsker du å være en del av et aktivt tverrfaglig miljø og liker du faglige utfordringer? Avdeling Spesialpsykiatri er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Avdelingen har utredning, behandling, forskning og undervisning som sine kjerneoppgaver. Den har en sentral funksjon i et integrert helsetilbud i Helse Sør-Øst. Avdelingen er beliggende på Skedsmokorset, 16 km fra Ahus på Nordbyhagen og 25 km fra Oslo sentrum. Avdelingen tar imot pasienter i alderen 18-65 år med alvorlig psykisk lidelse. Avdelingen har 29 senger fordelt på tre lukkede seksjoner.

Seksjon C er en forsterket psykosepost med 11 døgnplasser som gir tilbud om utredning og behandling til personer med en alvorlig psykisk lidelse, i hovedsak personer med psykoselidelser og rusavhengighet med samtidig psykisk lidelse (ROP-pasienter). Vi er en seksjon med tverrfaglig sammensetning, engasjerte medarbeidere med fokus på teamarbeid og god lagånd. Vi har ett godt fagmiljø og har bygget kompetanse på behandling av ROP-pasienter, åpen dialog i nettverksmøter og ERM (early recognition method) som metode og satsningsområde for faglig utvikling. Vårt nye satstingsområde er tettere samarbeid med sikkerhetsseksjonen på ASP, oppfølging av personer dømt til behandling og bidra til gode utskrivninger av disse.

Vi søker deg som har interesse for pasienter innenfor seksjonens målområde, og som trives i et aktivt, dynamisk og faglig miljø. Vi har nå ledig 14, 08 % turnus med arbeid hver tredje helg. Vi har også behov for flere tilkallingsvikarer.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta det miljøterapeutiske arbeid og praktiske gjøremål
 • Miljøterapeutiske vurderinger og tiltak i samråd med ansvarsvakt og kolleger
 • Bidra til at seksjonen driftes faglig forsvarlig
 • Bidra til kunnskapsbasert praksis

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Sykepleier/vernepleierstudenter og andre studenter med relevant sosial- eller helsefaglig studieretning oppfordres også å søke
 • Erfaring med arbeid innen psykisk helsevern eller rusfeltet er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Stillingen fordrer at du kan stå i krevende situasjoner.
 • Ha evnen til sikkerhetsbevissthet. Være observant og til stede i alle situasjoner.
 • Evner å ta selvstendige avgjørelser og samtidig jobbe i team.

Vi tilbyr:

 • Engasjerte medarbeidere og faglige diskusjoner.
 • Mye latter og godt humør i et veldig godt arbeidsmiljø
 • Kurs i verbal og fysisk konflikthåndtering
 • Opplæring og veiledning
 • Faglig utvikling
 • Teamarbeid
 • Gode velferdstilbud med bl.a. hytteleie og diverse rabatter
 • Treningsfasiliteter
 • Gratis parkering