Ledig stilling

Tynset kommune

Ledig vikariat sykepleier- /vernepleierstilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingene:
Hjemmetjenesten i Tynset kommune har en ledig 100 % stilling sykepleier/vernepleier, vikariat fra dags dato til 31.08.2024. Det er 3-delt turnus (dag/kveld/natt) med arbeid hver 3. helg. 

Hjemmetjenesten i Tynset kommune har aktive avdelinger i form av tilrettelagte boliger og ordinær hjemmetjeneste ute i kommunen hvor egenmestring og tverrfaglig samarbeid er i fokus. Vi har dyktige sykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og assistenter som gjør våre tjenester gode.

Det er et stort spenn og variasjon på oppgaver, og tjenesten er stadig i endring. Vi søker derfor sykepleier/vernepleier som er positiv, selvstendig, fleksibel og glad i utfordringer.

Vi ønsker oss engasjerte, dyktige og nytenkende medarbeidere med fokus på faget som kan være med og utvikle tjenesten.

For tiden er tjenesten inne i en strukturendringsprosess som er både spennende og utfordrer alle på nytenkning og kreativitet.

Kvalifikasjoner:
Førerkort klasse B
Autorisert sykepleier/vernepleier, annen fagkompetanse kan vurderes dersom vi ikke mottar tilstrekkelig søknader
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Arbeidsoppgaver:
Helhetlig omsorg og pleie
Medikamenthåndtering
Dokumentasjon og tiltaksplaner i vårt dokumentasjonssystem COSDOC
Faglige vurderinger
Fokus på forebygging og miljøterapi
Bidra i utvikling av helse- og omsorgstjenesten, og kunne bruke velferdsteknologiske løsninger

Egenskaper:
Stort engasjement for eldreomsorgen
Stor evne til fleksibilitet
Fokus på muligheter og ressurser
Flink til å samarbeide samtidig som du må være selvstendig
Være en aktiv pådriver til et godt arbeidsmiljø hvor alle er like viktig
Holde seg faglig oppdatert og ha tanker rundt fremtidens helsetjenester

Særskilte krav til stillingene:
Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder

Hva vi kan tilby:
Lønn over tariff
Gode pensjonsordninger
Trivelig arbeidsmiljø
Varierende arbeidshverdag 

 

Dersom interne omrokkeringer, kan andre stillinger tilbys.

 

 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/rekrutteringsbyråer.

NB! Søkere må aldri oppgi BankID-informasjon i søknadsprosessen! Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk.