Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lyngdal kommune

Ledig vikariat som vernepleier ved virksomhet for habilitering

Vi søker dyktige og engasjerte ansatte til spennende stillinger ved virksomhet for habilitering. Som en ansatt hos oss vil du ha en sentral rolle i arbeidet med å bistå og støtte mennesker med ulike funksjonsnedsettelser i deres hverdag.

Virksomhet for Habilitering gir ulike tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, medfødte eller tidlig ervervede tilstander.

Kjennetegn ved målgruppen er at de ikke følger et forventet utviklingsforløp, og at det er behov for gjentagende prosesser gjennom hele eller store deler av livsløpet. Virksomhet for Habilitering har Positiv Atferdsstøtte (PAS) som rammeverket og verdigrunnlag. Positiv atferdsstøtte, enkelt forklart: Positiv handler om personsentrert tilnærming, bli kjent med, og vektlegge personens interesser og ressurser. Atferdsstøtte handler om å tilrettelegge for størst mulig grad av aktivitet, deltakelse og medborgerskap som fremmer livskvalitet OG legge til rette for å forebygge og redusere utfordrende atferd. Dette er noe du vil få både opplæring og veiledning i av vårt PAS team, vårt ønske er at du er motivert for å tilegne deg, og følge opp denne kunnskapen!

 

Ved HAB 1 er det ledig:

 • Vernepleier 50% vikariat fra 1.11.2023-31.12.2024

 Ved interne ansettelser kan det komme andre ledige stillinger.

 Arbeidsoppgaver:

 • Påta seg rolle som innehar primært ansvar for en eller flere brukere
 • Påta seg rolle som koordinator for individuell plan dersom behov
 • Bistå og veilede brukere i å utvikle praktiske og sosiale ferdigheter
 • Bidra til å skape et tilrettelagt og inkluderende miljø
 • Samarbeide tett med pårørende, kolleger og eksterne samarbeidspartnere
 • Utføre medisinske oppgaver og gi medisinsk støtte ved behov, innehar en medisin faglig ansvar for brukere som er under oppfølging
 • Dokumentere og rapportere jevnlig om brukernes utvikling og trivsel i fagprogrammet Profil
 • Nært samarbeid med avdelingsleder

Kvalifikasjoner:

 • Søkere til vernepleierstillingene må ha autorisasjon
 • Sykepleiere som søker kan vurderes – medisinkompetanse er absolutt krav
 • Erfaring fra arbeid med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser er ønskelig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og ta initiativ
 • Kunnskap om habiliteringsprosesser og metoder
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team
 • Motivert, serviceinnstilt og fleksibel
 • Vilje til å stå på

Vi kan tilby:

 • Spennende og meningsfylt arbeid i et tverrfaglig team
 • Utviklingsmuligheter og faglig oppdatering
 • Gode lønns- og pensjonsvilkår i henhold til gjeldende avtaler
 • Ansatte innen helse og omsorg som jobber turnus og binder seg til å jobbe 5 ekstra helger (10 lørdager eller søndager) på ett år får en bonus på 1000 per vakt, maksimalt 10 000 kr på ett år. Jf. Lønnspolitiske retningslinjer.
 • Ansatte som jobber fast 2 hver helg får en bonus på 20 000 i tillegg til lønn. Jf. Lønnspolitiske retningslinjer. 
 • Sykepleiere og vernepleiere som tilsettes i stillinger i turnus (med krav om jobb kveld, helg og natt innen omsorgstjenestene gis 6 års tilleggs ansiennitet ved tilsetting
 • Et inkluderende og trivelig arbeidsmiljø

  

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no

Søknadsfrist: 06.12.2023

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervju.