Ledig vikariat og fast stilling for sykepleier og helsefagarbeider

Lyngdal kommune

Virksomhet for hjemmetjenester består av hjemmesykepleie, praktisk bistand og dagsenter for hjemmeboende eldre. Virksomheten er inndelt i ulike team (fagområder) med hver sin leder som innehar overordnet fagansvar og personalansvar. Virksomhet for hjemmetjenester har ansvar for alle hjemmeboende og brukere i omsorgsleiligheter som trenger omsorgstjenester.


Vi har følgende ledige stillinger ved HJT 3:

 • Sykepleier 50% fast stilling på natt hvorav ca 10% er som fast vikar- Fra dd. og ut 2021.
 • Helsefagarbeider 59,2% vikariat på natt – Fra dd. Og ut 2021

Ved intern ansettelser kan det bli andre ledige stillinger. Spesifiser hvilken stilling du søker på.

Hovedoppgaver:

 • Dokumentasjon i fagprogrammet Profil
 • Opplæring og veiledning av elever/lærlinger/annet helsepersonell
 • Faglig ansvar, pleie og omsorg til mennesker med ulike hjelpebehov

KVALIFIKASJONER

 • Til stillingene kreves det fullført utdanning og autorisasjon som sykepleier og helsefagarbeider

Arbeidserfaring/ annen kompetanse:

 • Erfaring med veiledning av elever og helsepersonell
 • Førerkort klasse B

Vi kan tilby

 • Tverrfaglig samarbeid
 • Engasjerte medarbeidere
 • Rekrutteringstilskudd for sykepleiere i henhold til lokal lønnspolitikk, inntil 20 000 per år, inntil 10 års lønnsansiennitet.
 • Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale
 • Stillingen innebærer langvakter på inntil 12 timer og jobb hver 4 helg

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team
 • Motivert, serviceinnstilt og fleksibel
 • Vilje til å stå på

Personlige egenskaper vektlegges og en vil tilstrebe og få på plass et bredt tverrfaglig team hvor man utfyller hverandre og gjør hverandre gode. Engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid vil bli vektlagt. Stillingene lønnes etter gjeldende tariff i forhold til utdanning og praksis. Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
For stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Avdelingsleder Lise Lotte Usland 94506041.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.
Søknadsfrist: 01.08.2021

Vitnemål, attester tas kun med ved innkalling til intervju.