Detaljer

 • Bedrift
  Aure kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2020
 • Sted:
  AURE
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  AURE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3034926
 • Se her for andre jobber fra Aure kommune

Ledig vikariat for sykepleier/helsefagarbeider

Om stillingen
INTERN UTLYSING

73,20 % stilling som sykepleier/helsefagarbeider ledig ved Solbakken bokollektiv.  Stillingen er et vikariat fram til juni 2021 med mulighet for forlengelse. Turnusen er 2-delt med arbeid hver 2.helg.
Stillingen er ledig for tiltredelse snarest.
Stillingen kan ikke deles.
Vikarer kan søke.

Beskrivelse

Avdeling for habilitering og demensomsorg ligger under enhet for omsorg. Avdelingen har ca. 37 årsverk og yter helsehjelp i hjemmet, boveiledning og praktisk bistand. I tillegg drives et dagsenter for brukere av habiliteringstjenesten.
Solbakken bokollektiv har 16 boliger med 24-t bemanning for personer med demenssykdommer. Boligene har tilknyttet personell hele døgnet, og har avd.leder i 100% stilling som ivaretar det daglige oppfølgingsansvaret. Det er ukentlig legevisitt og ellers et godt tverrfaglig samarbeid med bl.a. fysioterapeut, ergoterapeut og hjemmetjenesten.Bokollektivet er lokalisert på ett plan, men er inndelt i 2 grupper, nord og sør. Deler av uken er det tilknyttet kjøkkenpersonell som ivaretar bl.a. baking og istandgjøring av måltider. Gjennom målrettet miljøarbeid ønsker vi å
bidra til at beboerne ved Solbakken bokollektiv opplever å ha en meningsfull tilværelse, der det fokuseres på å bygge opp under de ressursene hver enkelt har. Vi har også en flott sansehage tilknyttet bokollektivet, som benyttes store deler av året. 

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker primert etter en autorisert sykepleier, men helsefagarbeidere kan også søke.
Vi ønsker en person som er kvalitetsbevisst og som setter pasienten i fokus.
Faglig dyktighet, evne til å samarbeide med andre, selvstendighet, kreativitet og evne til å være med å skape et godt miljø blir vektlagt. Det er en forutsetning at du kan bruke data/PC, og en fordel om du har kjennskap til elektronisk dokumentasjon. I Aure kommune benyttes programvaren "Gerica". Du må også ha gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.
Gode kunnskaper om norsk kultur og norske tradisjoner er viktig
Førerkort for personbil er en forutsetning pga avstand til medisinrom og legekontor
Det er ønskelig med etter-, videreutdanning i geriatri eller demensomsorg på høyskolenivå. 

Ønskede personlige egenskaper

Vi søker en kvalitetsbevisst og løsningsorientert person med evne til å tenke positivt samt har evne til å motivere andre og skape gode relasjoner. Interesse for digitalisering og velferdsteknologi vil være en fordel. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Lønns- og arbeidsbetingelse

Ansettelse skjer i h.h.t. enhver tid gjeldende lover, avtaler og regelverk.

Søknad sendes

Aure kommune godtar kun elektroniske søknader. (Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju). Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetsloven § 25.