Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ledig vikariat for psykolog ved seksjon TIRe/Psykosepoliklinikk

Offentlig forvaltning

Ønsker du utfordrende og spennende arbeidsoppgaver ved et av landets største DPS?

DPS Nedre Romerike ligger nær Oslo i Lillestrøm på Åråsen stadion, 20 min med bil fra sentrale Oslo og 11 minutter med tog fra Oslo. Åråsen ligger i gangavstand fra togstasjonen med hyppige tog- og bussavganger og tilgang til bysykler og sparkesykler.

Tidlig intervensjon og rehabilitering (TIRe) har 23 behandlerstillinger med 4 psykologspesialister/6 psykologer, psykiatriske sykepleiere, psykiatere/LIS og sosionom. De ulike faggruppene har noen felles arbeidsoppgaver, i tillegg til at de har fagspesifikke bidrag i utredning og behandling. TIRe består av 3 team, et team for tidlig intervensjon og to team for rehabilitering. Målgruppen er pasienter med alvorlig psykisk lidelse med hoveddiagnose innenfor psykosespekteret og pasienter med bipolar lidelse type I og komorbide lidelser. Vi har ansvar for pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon. Vi gir tilbud om utredning, diagnostisering, behandling og rehabilitering til målgruppen. Behandlingstilbudet består av ulike terapiformer, eksempelvis kognitiv terapi, psykoedukativt gruppetilbud, kunnskapsbasert familiesamarbeid, medikamentell behandling, sosioøkonomisk tilrettelegging/oppfølging, IPS (individuell jobbstøtte) m.m. Vi har et utstrakt samarbeid med 1. linjetjenesten, fastlege, NAV og andre samarbeidspartnere som psykiatrisk akuttavdeling og avdeling spesialpsykiatri i tillegg til øvrige seksjoner i DPS. Vi jobber ambulant/arenafleksibelt ved behov og disponerer biler til dette formålet.

Vi jobber for tiden med planlegging av FACT-team i samarbeid med Lillestrøm kommune og håper å kunne starte opp dette i 2024.

Vi tilstreber å holde oss oppdatert på det siste innen psykosefeltet. Variert veiledningstilbud slik som nevropsykologisk veiledning og veiledning i psykoedukative familiegrupper. Vi har årlige psykosenettverksdager og interne fagdager. Vi samarbeider med forskningsavdelingen FOU.

Den ledige psykologstillingen er ved det ene rehabiliteringsteamet vårt.

DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS. Opptaksområde er kommunene på Nedre Romerike med et folketall på ca. 190 000. DPS Nedre Romerike har flere polikliniske seksjoner: Akutteam, Seksjon for gruppeterapi, Allmennpsykiatrisk poliklinikk med ambulant team og Tidlig intervensjons- og rehabiliteringsteam (TIRe). DPS Nedre Romerike tilbyr også døgnbehandling: DPS ordinær døgnenhet, døgnenhet som tilbyr medikamentfri behandling og døgnenhet som tilbyr korttidsinnleggelse ved akutte kriser.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Stillingen er ledig fra 02.01.24.

Kvalifikasjoner:

 • Klinisk erfaring og faglig kunnskap innen psykosefelt er ønskelig.
 • Det er ønskelig med vedtakskompetanse eller erfaring innen tvunget psykisk helsevern. 
 • Gjerne utdanning og/eller erfaring innen kognitiv terapi. 
 • Gjerne utdanning og/eller erfaring i psykoedukativt enfamiliearbeid og/eller åpen dialog/nettverksarbeid.
 • Gjerne erfaring fra FACT/ACT.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges.
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team i tillegg til stor grad av selvstendig jobbing.
 • Trives med til tider hektiske og faglige utfordrende arbeidsoppgaver. 

Vi tilbyr:

 • Opplæring og erfaring i gjennomføring av tvungent psykisk helsevern og behandlingsansvar for pasienter med alvorlige psykiske lidelser.
 • Opplæring og erfaring i psykoedukativt enfamiliearbeid og/eller åpen dialog/nettverksmøter. 
 • En stilling i et tverrfaglig høyt kvalifisert faglig miljø, med fokus på fagutvikling og psykosebehandling av god kvalitet. 
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver ved et av landets største DPS.
 • Et solid psykologfaglig miljø, med gode interne veilednings - og undervisningstilbud.
 • Utdanningspermisjon for spesialister etter gjeldende kriterier.
 • Fleksibilitet mhp å bidra med fagutvikling også på tvers av seksjoner og avdelinger.
 • Svært godt kollegialt arbeidsmiljø. 
 • Lønn innenfor gjeldende overenskomst.
 • Gode velferdstilbud i Ahus: Hytteleie, bedriftsidrettslag, rabatterte teater- og kinobilletter.