Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ledig vikariat for LIS3

Offentlig forvaltning

Ledig vikariat som LIS3 i hjertemedisin ved Ahus

Hjertemedisinsk avdeling, Ahus, er en stor avdeling (samlet ca.300 ansatte) ved landets største akuttsykehus. Avdelingen har høy aktivitet og behandler de fleste kardiologiske problemstillinger. Den består av 7 seksjoner ved Nordbyhagen med hjerteovervåkning (11 senger), to sengeområder (henholdsvis 28 og 21 senger), stor poliklinikk med dagpost (10 senger) og veletablert hjertesviktpoliklinikk og hjerteskole. I tillegg PM/ICD -enhet, ekkokardiografi-enhet med ansvar for høyresidig hjertekateterisering samt egen seksjon for invasiv kardiologi med døgndrift. Avdelingen betjener også en brystsmerteenhet organisert under akuttmottaket. Det er kort avstand mellom hjerteovervåkning, medisinsk overvåkning og intensivavdelingen og et godt faglig samarbeid med andre spesialiteter.

Ved Gardermoen har avdelingen ansvar for kardiologisk virksomhet (inkl.ablasjoner) og en felles sengepost med kirurgi. 
Det er for tiden 34 overleger (hvorav 11 invasive kardiologer) og 34 LIS (LIS1-2-3) tilknyttet avdelingen. Avdelingen har et meget sterkt forskningsmiljø og har tre professorer og flere stipendiater ansatt.

Vi har ambisjoner om en strukturert og god LIS-utdanning. Tjenesten hos oss gir stort klinisk utbytte og pasientvolumet gjør at LIS får erfaring med å håndtere alle problemstillinger innen kardiologien.

Det lyses nå ut et vikariat på 6 måneder, med gode muligheter for forlengelse. Stillingen er i utgangspunktet heltid, men søkere som ønsker å kombinere klinikk og forskning kan diskutere andre stillingsbrøker.

Tiltredelse etter avtale.

Ønsker du å søke på stillingen og bli en del av vårt team, gjøres dette elektronisk.  

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon
 • Beherske skandinavisk språk skriftlig og muntlig  
 • LIS 3 passer for leger som har gjort unna det meste av utdanningens del 2 og som ønsker spesialisering i kardiologi
 • Relevant faglig bakgrunn vektlegges, spesielt erfaring med hjertemedisin, ekkokardiografi og overvåkningsmedisin, men også erfaring i generell indremedisin
 • Forskningserfaring vektlegges
 • Grunnleggende ekkokompetanse er nødvendig - ytterligere opplæring for vaktkompetanse blir gitt 

Personlige egenskaper:

 • Trives i et dynamisk miljø med stor kardiologisk bredde
 • Positiv innstilling og stor arbeidskapasitet
 • Evne til å samarbeide i team
 • Kan takle en til tider hektisk arbeidsdag
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet vektlegges             

Vi tilbyr:

 • Stort pasientvolum
 • Et sterkt fag- og forskningsmiljø
 • Internundervisning og fagspesifikke møter
 • Vi vektlegger bruk av informasjonsteknologi og satser på bruk av talegjenkjenning
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet kort reisevei fra Oslo