• Bedrift
  Nesbyen kommune
 • Søknadsfrist
  01.11.2021
 • Sted:
  NESBYEN
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  NESBYEN
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4073456
 • Se her for andre jobber fra Nesbyen kommune

Ledig stilling som tilkallingsvikar i helse og omsorg

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tilkallingsvikarer i helse og omsorg.

Ønsker du jobb med mening? Har du mulighet til å arbeide i helger og ferier, eller ved periodevis økt bemanningsbehov? Vi ser etter deg som vil ha nye utfordringer i et godt og utviklende fagmiljø. 

Tilkallingsvikarer som det blir inngått avtale med, vil bli kontaktet når kommunen har behov for vikar. Det er behovet til kommunen som er utgangspunkt for forespørsel om å utføre arbeid, og kommunen står fritt i valget av arbeidstaker. En avtale som tilkallingsvikar gir ikke rett til vikaroppdrag, og den som blir ansatt kan takke nei til tilbud om vakter.

Følgende avdelinger søker tilkallingsvikarer:

Korttidsavdelingen:
Korttidsavdelingen er en avdeling med 10 korttidsplasser, 2 observasjonsrom og 1 palliasjonsrom. Det er blant annet fokus på rehabilitering, palliasjon og geriatri i avdelingen, og vi har et tverrfaglig miljø med sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeut, ergoterapeut og lege.

Kontaktinformasjon til avdelingsleder Elianne Ulsaker, tlf. 47664616, epost: elianne.ulsaker@nesbyen.kommune.no

Egen bolig:
Avdeling for hjemmeboende i sykehjem består av to avdelinger med langtidsplasser for sykehjemspasienter med totalt 21 plasser. Vi kan tilby et godt faglig miljø.

Kontaktinformasjon til avdelingsleder Signe Lise Merødningen, tlf.: 41421038, eller epost: signe.lise.merodningen@nesbyen.kommune.no

Natt-tjenesten

Denne tjenesten er tilknyttet sykehjem/institusjon, hjemmetjeneste og demensomsorg

Kontaktinformasjon til avdelingsleder Signe Lise Merødningen, tlf.: 41421038, eller epost: signe.lise.merodningen@nesbyen.kommune.no

Hjemmetjenesten:
I hjemmebasert omsorg vil du få mulighet til å jobbe med dyktige kollegaer i en framtidsrettet virksomhet der blant annet velferdsteknologi innføres og hverdagsmestringstankegangen er rådende. Du vil få varierte arbeidsoppgaver med faglige utfordringer i et tverrfaglig miljø.

Kontaktinformasjon til avdelingsleder Margit Tvedt, tlf. 90095586, eller epost: margit.tvedt@nesbyen.kommune.no

Tjenester demensomsorg:
I demensomsorgen er direkte pasientkontakt grunnleggende. Vi byr på varierte oppgaver med fokus på aktivisering og samhold i et godt arbeidsmiljø. Avdelingen driftes i 3 bokollektiv med til sammen 27 heldøgns plasser. I tillegg har vi   dagaktivitetsavdeling for hjemmeboende personer med demens.

Kontaktinformasjon til avdelingsleder Borghild Høva, tlf.: 48261050, eller epost: borghild.hova@nesbyen.kommune.no

Tjenester for utviklingshemmede:
Vi yter helsetjenester, praktisk bistand og avlastning til mennesker med utviklingshemming, både i omsorgsboligene og til de som bor i egen, privat bolig. Avdelingen har 14 omsorgsboliger med døgnbemanning, og oppgavene her er varierte og meningsfylte. Arbeidet består i å jobbe målrettet med planer og prosedyrer rundt den enkelte bruker, bistå med helsehjelp, og bidra til at bruker får en meningsfull fritid.

Kontaktinformasjon til avdelingsleder Solveig Nørstebø, tlf.: 95200845, eller epost: solveig.norstebo@nesbyen.kommune.no

Arbeidsoppgaver:

 • Ta initiativ til aktivitet med pasienter og beboere
 • Utføre daglig stell/pleie etter oppsatte arbeidsplaner, eller etter delegering fra ansvarshavende på vakt
 • Gi forsvarlig og god pleie og omsorg til pasienter og beboere
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Sørge for at nødvendige prosedyrer/rutiner blir gjennomført
 • Jobbe i tråd med kommunens reglement og etiske retningslinjer
 • Dokumentere i kommunens dokumentasjonssystem CosDoc

Kvalifikasjoner:

 • Ingen krav til formell utdanning
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig
 • Fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy
 • Gode norskkunnskaper
 • I hjemmetjenesten er det påkrevd at du har førerkort

Gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må framlegges før tiltredelse.

Egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Tar initiativ og har pågangsmot
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Har evne til planlegging og gjennomføring
 • Bidrar til et faglig godt miljø med hovedfokus på pasienter og beboere
 • Personlig egnethet vil i høy grad vektlegges

Vi tilbyr:

 • Varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver
 • Et godt og stabilt arbeidsmiljø
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling

Søknadsfrist: Søknader vurderes fortløpende

Tiltredelse: Fortløpende

Vi ser fram til å motta søknad fra deg!

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, Alle søknader bes sendt elektronisk. Du kommer til elektronisk søknad ved å klikke på "Søk her"- knappen oppe på utlysningen. Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju, og skal ikke lastes opp som vedlegg til søknaden.

Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Dersom du krysser av for reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må reservasjonsønsket begrunnes. Opplysninger omsøkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg mot oppføring på søkerlisten. Dersom reservasjonen ikke tas til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25.

 
 • Bedrift
  Nesbyen kommune
 • Søknadsfrist
  01.11.2021
 • Sted:
  NESBYEN
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  NESBYEN
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4073456
 • Se her for andre jobber fra Nesbyen kommune