• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  964951640
 • Antall ansatte
  658
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Nesbyen kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Rukkedalsvegen 46
  3540  NESBYEN

Nesbyen kommune oppføring hos:

Nesbyen kommune

Nesbyen kommune er hjertet i Hallingdal, og ligger mellom Oslo og Bergen i Viken fylke. Kommunen har ca. 3 300 innbyggere, hvorav 2 100 innbyggere er bosatt i Nesbyen. Det er et stort antall besøkende til kommunen på grunn av store hytteområder.

Barnehagedekningen er god, og det er et variert skoletilbud innen videregående skole i Hallingdal. I kommunen er det et mangfold av frivillige organisasjoner for alle aldersgrupper og interesser. Mulighetene for en aktiv fritid er mange både innen idrett, friluftsliv og kultur (www.nesbyen.no). Kommunen er en av Norges mest attraktive sykkeldestinasjoner (www.trailhead.no). Med Bergensbanen og Rv. 7 er kommunen lett tilgjengelig.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Barnehagelærer i Elvefaret barnehage

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig inntil 100 % midlertidig stilling som barnehagelærer i Elvefaret barnehage i perioden 01.01.23-31.07.23, med mulighet for forlengelse. Stillingsprosent tilpasses aktuell søker og annen oppstartsdato kan avtales. Elvefaret barnehage er en toavdelings barnehage for barn i alderen 1-5 år, som er sentralt plassert i sentrum av Nesbyen. Fra januar…

To ledige stillinger som spesialsykepleier

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Til tross for at eldre i samfunnet får en bedre helse, ser vi at antall eldre med psykiske lidelser øker betydelig. Det er mange årsaker til dette, men det vi ser er at flere eldre utvikler psykisk sykdom som en følge av «skrantende» fysisk helse. Dette ønsker vi å sette fokus på og gjøre noe med. Derfor søker vi 2 stk 100% stillinger spm spesialsykepleier i…

Flyktningekoordinator i Nesbyen kommune

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Som følge av krigen i Ukraina, kommer det flere flyktninger til Nesbyen kommune. Vi ønsker å ta dem godt imot og søker derfor etter deg som ønsker å utgjøre en viktig forskjell for våre nye medborgere. Arbeidet vil i all hovedsak dreie seg om å bistå flyktninger med informasjon om kommunale tjenester og hverdagen her i Norge. Du skal bidra i arbeidet med …

Ledig 100 % fast stilling som sykepleier med ansvar for velferdsteknologi

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er nå ledig en 100 % fast sykepleierstilling med 30 % koordinator for velferdsteknologi. Nesbyen kommune har sammen med de øvrige Hallingdalkommunene et etablert interkommunalt samarbeid innen mestring- og trygghetsskapende teknologi (bl.a. elektroniske medisindispensere, lokaliseringsteknologi, digitale tilsyn, digitale trygghetsalarmer og pasientvarsli…

Ledig 100 % fast stilling som tjenesteleder for avdeling Omsorgsbolig Elverhøy

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om stillingen Tjenestelederstillingen har ansvar for 21 omsorgsboliger med fast bemanningsbase, dagsenter for eldre og nattjenesten som gjelder for hele helse og omsorgsenheten.  Det er 29 årsverk tilknyttet denne avdelingen og tjenesteleder rapporterer til kommunalsjef for helse og omsorg og inngår i dennes ledergruppe. Det er høsten 2022 opprettet og tils…

Fast stilling som helsefagarbeider

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidsoppgaver: Vi har ledig fast stilling som helsefagarbeider på korttids/rehabiliteringsavdelingen. Ambulansearbeidere er også velkommen til å søke. Korttidsavdelingen er en avdeling med 10 korttidsplasser, 2 observasjonsrom og 1 palliasjonsrom. Det er blant annet fokus på rehabilitering, palliasjon og geriatri i avdelingen, og vi har et tverrfaglig…

Fast stilling som sykepleier/vernepleier, arbeid hver 6.helg

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidsoppgaver: Vi lyser ut spennende sykepleiestillinger/vernepleierstillinger i våre avdelinger i helse og omsorg; korttids- og rehabiliterings avdeling, sykehjem, demensomsorg og miljøterapitjenesten.  Vi er stolte over at vi endelig kan prioritere de som går vakter i turnus! Det vil fra 01.01.23 bli betydelige økte kvelds-, helge og høytidstilleg…

Ledige stillinger ved grunnskolen i Nesbyen og ved Nesbyen folkebad

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tilkallingsvikarer ved Nesbyen barneskole og ungdomsskole Nesbyen kommune har som mål at skolene skal være inkluderende og preget av kultur for læring. Vi søker etter fagarbeidere/assistenter og pedagoger som kan arbeide i skole og SFO i kortere eller lengre perioder. Ønskede kvalifikasjoner: Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider Pedagogisk…

Tilkallingsvikarer for barnehagene

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du å kunne ta på deg løpende arbeidsoppdrag? Eller kanskje du er student som ønsker jobb i perioder? Vi søker etter positive, fleksible og engasjerte tilkallingsvikarer som kan stille opp når barnehagene har behov for vikarer, både på kort varsel og for å dekke opp planlagt fravær.   Tilkallingsvikarer som det er gjort avtale med, vil bli kontaktet…

Tilkallingsvikarer i Helse og omsorg

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du mulighet til å arbeide i helger og ferier, eller ved periodevis økt bemanningsbehov? Vi ser etter deg som vil ha nye utfordringer i et godt og utviklende fagmiljø. Tilkallingsvikarer som det blir inngått avtale med, vil bli kontaktet når kommunen har behov for vikar. Det er behovet til kommunen som er utgangspunkt for forespørsel om å utføre arbeid…

Sykepleiere/vernepleiere

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nesbyen kommune søker fortløpende etter dyktige sykepleiere/vernepleiere til helse- og omsorgsetaten i Nesbyen kommune, som består av 5 avdelinger. Her kan du sende inn en generell søknad til Nesbyen kommune dersom du er utdannet sykepleier/vernepleier. Hvis du ønsker å søke eller vet om noen med ønsket kompetanse som kan tenke seg å flytte til Nesbyen, s…