Ledig stilling

Lyngdal kommune

Ledig stilling som terapeut - Psykisk helse i 100% fast stilling

Virksomhet for forebygging og livsmestring yter tjenester innenfor helsefremming, forebygging, psykisk helse og rusarbeid.
Kjernevirksomheten i virksomheten er å gi nødvendig helsehjelp til innbyggere og deres familie med behov for tjenester innenfor nevnte områder. Nødvendig helsehjelp er den hjelp og bistand den enkelte og deres familier trenger for å mestre hverdagen. Bistanden skal samtidig vektlegge at brukeren skal greie mest mulig selv slik at denne blir minst mulig avhengig av bistand fra andre.
Virksomheten består av følgende avdelinger: Psykisk helse og rus dagtid, Psykisk helse døgn, Rus og somatikk, Helsestasjon og Mottak for mindreårige asylsøkere.

Avdeling for psykisk helse og rus søker etter:

 • Terapeut psykisk helse 100% fast stilling

Arbeidsoppgaver Terapeut psykisk helse:

 • Arbeide i team, tverrfaglig samarbeid
 • Terapeutisk behandling
 • Medisinsk oppfølging
 • Dokumentasjon i fagprogrammet profil

Krav til stillingen:

 • 3-årig høyskoleutdanning innen helse og omsorg.
 • Det er ønskelig med erfaring og videreutdanning innen psykisk helsearbeid.
 • Det kreves autorisasjon som vernepleier eller sykepleier
 • Sertifikat klasse B

Vi kan tilby

 • Tverrfaglig samarbeid
 • Engasjerte medarbeidere
 • Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale
 • Arbeidstid er dagtid

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team
 • Motivert, serviceinnstilt og fleksibel
 • Vilje til å stå på

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.
Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til virksomhetsleder, Elin Goderstad, tlf: 91628330.
Søknadsfrist: 07.08.2022
Vitnemål, attester tas kun med ved innkalling til intervju.
Velkommen som søker!