Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ledig stilling som sykepleier/ vernepleier med spesialutdanning 

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Ungdomsseksjonen er én av fire seksjoner i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS).

Seksjonen tar imot pasienter mellom 13-18 år med komplekse tilstander og stort funksjonsfall.

Ved Intermediær døgnbehandlingsenhet er det ledig fast stilling som sykepleier/ vernepleier med spesialutdanning.

Enheten er en 7-døgns sengepost med 6 sengeplasser, og det er elektive innleggelser. Vårt behandlingstilbud består av miljøterapi, individualterapi, familiearbeid, foreldrearbeid, ungdom- og foreldregrupper og aktivitetsgruppe for ungdom. I tillegg har enheten et tett samarbeid med Nordre Aker skole som gir hver ungdom et tilpasset skoletilbud.

På grunn av personal-sammensetning oppfordres menn til å søke.

Som ansatt ved vår enhet vil du møte ungdom med ulike psykiske lidelser. Ungdom henvises med spørsmål om angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer, OCD, psykoselidelser, personlighetsproblematikk og ulike utviklingsforstyrrelser. Ungdommene henvises for utredning og-/ eller behandling.

Stillingen innebærer turnusarbeid dag/ kveld og arbeid hver 3. helg p.t.

Jfr. helsepersonelloven §20a vil det bli fremsatt krav om politiattest ved ansettelse.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, koordinere og gjennomføre forordnet behandling
 • Utarbeide klinisk arbeidsplan, samt behandlingsplaner og individuelle planer i samarbeid med pasientansvarlig lege/ psykolog
 • Delta i undervisning og veiledning av pasienter og deres pårørende
 • Delta i avdelingens fagutvikling, veiledningsgrupper og internundervisning, samt veilede studenter innen egen faggruppe

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier/ vernepleier
 • Ønskelig med videreutdanning i psykisk helse
 • Erfaring fra arbeid med psykisk helsevern, fortrinnsvis med ungdom

Personlige egenskaper:

 • Du liker å jobbe med ungdom, foreldre og søsken
 • Liker å jobbe tverrfaglig i team
 • Interesse for faglig utvikling
 • Har evne til etisk refleksjon
 • Du liker å jobbe med individ og gruppefokus
 • Er fleksibel, målrettet og løsningsorientert i arbeid med ungdom/ familie/ kollegaer

Vi tilbyr:

 • Et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Internundervisning
 • Mulighet for deltagelse på kurs og fagdager
 • Treningsfasiliteter 
 • God pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • Arbeidsplassen er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift