Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ledig stilling som postdoktor: AIforScreening - Kunstig intelligens i mammografiscreening

Offentlig forvaltning

Stillingen er knyttet til studien «AIforScreening: Robust and trustworthy AI for breast cancer screening with mammography».

Dype nevrale nettverk er en type kunstig intelligens (KI) som har vist potensiale til å øke sensitiviteten for å oppdage kreft i mammografiscreening. I AIforScreening vil vi benytte screeningmammogrammer og informasjon fra mammografiundersøkelsen for å utvikle robuste algoritmer som skal håndtere mammmogrammer fra ulike utstyrsleverandører, utnytte data fra flere påfølgende undersøkelser av samme kvinne og tilpasses praktisk bruk i screening, i kombinasjon med radiologer. Studien har også til hensikt å utvikle metoder som forklarer KI sitt beslutningsgrunnlag, og dermed forstå resultatene bedre.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd innenfor programmet IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon. Prosjektet ledes av Norsk Regnesentral og gjennomføres i samarbeid med Mammografiseksjonen ved Kreftregisteret, brystsentrene ved Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset i Vestfold.

Kreftregisteret er en del av Oslo universitetssykehus, og en arbeidsplass med stort mangfold. Vi oppfordrer deg til å søke uavhengig av hvem du er, og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Fullført en doktorgrad tilsvarende en norsk PhD innen ett av følgende fagfelt: medisin og helsefag, epidemiologi, statistikk, matematikk, helseteknologi eller tilsvarende
 • Avhandling og disputas må være godkjent før ansettelse
 • Erfaring med behandling av store datasett
 • Erfaring med statistiske analyseprogram som Stata eller R
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Evne til å lede og utføre forskning i samarbeid med andre
 • Interesse for kunstig intelligens i helsesektoren

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • har evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • har gode analytiske ferdigheter
 • tar ansvar, er engasjert og viser initiativ
 • viser gode samarbeidsevner
 • er resultatorientert

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Gode muligheter for faglig utvikling i et sterkt fagmiljø
 • Engasjerte kolleger i et aktivt, engasjert og godt arbeidsmiljø
 • Samarbeid med fremstående forskningsmiljøer, både i Norge og internasjonalt
 • Mulighet til å delta på faglige konferanser
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Helseforetakets pensjonsordning
 • Lønn kr 565.000 - 610.000 avhengig av kvalifikasjoner

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt hovedvekt på dokumenterte, akademiske kvalifikasjoner og aktivitet, samt kandidatens motivasjon. Personlig egnethet vurderes gjennom intervjuer og referanser.

Hvordan du søker:

Søknaden skal inneholde:

 • Et søknadsbrev
 • CV med publikasjonsliste
 • Kopier av vitnemål/attester
 • Dersom vitnemål og karakterutskrifter ikke er på engelsk eller et skandinavisk språk må du legge ved diploma supplement på engelsk, eller en offisiell oversettelse fra en autorisert oversetter
 • Kontaktinformasjon til 2–3 referansepersoner

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Webcruiter. I henhold til offentlighetsloven § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring.

Ønsket oppstartsdato er så raskt som mulig.