Detaljer

 • Bedrift
  Hamar kommune
 • Søknadsfrist
  28.02.2021
 • Sted:
  HAMAR
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  HAMAR
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3460725
 • Se her for andre jobber fra Hamar kommune

Ledig stilling i FACT Hedemarken for Miljøterapeut/Case Manager

FACT Hedemarken er et tverrfaglig samhandlingsteam bestående av ansatte fra kommunene Ringsaker, Stange. Løten og Hamar, NAV-Innlandet og DPS Elverum-Hamar. Teamet er administrativt organisert i DPS og lokalisert på Sanderud sykehus. FACT er opprettet som et prosjekt i 2019 med varighet 3-4 år, med mål om varig drift.
 
Teamet jobber etter FACT-modellen (fleksibelt aktivt oppsøkende lokalbasert behandling) og gir oppfølging og behandling til mennesker med langvarige psykiske- og/eller rusrelaterte utfordringer, omfattende tilleggsproblematikk og lavt funksjonsnivå, som ikke nyttiggjør seg ordinære hjelpetiltak. Arbeidsformen er utstrakt oppsøkende virksomhet.
 
Teamet består av teamkoordinator, overlege, psykolog, merkantil stilling, helse- og sosialfaglig ansatte (miljøterapeuter/Case managere), person med egen brukererfaring og jobbspesialist (IPS). FACT har et utstrakt samarbeid med øvrige enheter i DPS, andre deler av psykisk helsevern, samt kommunale helse- og omsorgstjenester, NAV, barnevern, brukerstyrte tiltak, fastlegger, legevakt somatiske sykehus, politi mfl. 
Arbeidstiden er primært 08.00 – 15.30 mandag-fredag, men ansatte kan tidvis måtte være fleksible i forhold til dette. En utvidelse av teamets tilgjengelighet på ukedager, kan bli vurdert i løpet av prosjektperioden.
 
Stillingen som lyses ut, er en kommunal stilling knyttet til Tjeneste for psykisk helse og rus i Hamar. Gjennom en formalisert avtale om utleie mellom kommunene og Sykehuset Innlandet/DPS Elverum-Hamar, er den lagt til FACT- teamet. Om FACT ikke blir et fast tilbud etter prosjektperioden, vil stillingen gå tilbake til Tjeneste for psykisk helse og rus i Hamar kommune, som også i prosjektperioden har arbeidsgiveransvaret. 

Søknadsfrist:
28.02.2021
Arbeidsgiver:
Hamar kommune
Sted:
Hamar
Stillingstittel:
Ledig stilling i FACT Hedemarken for Miljøterapeut/Case Manager
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4339485403
Sosial deling :