Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ledig stilling for psykolog i voksenhabilitering  

Offentlig forvaltning

Avdeling voksenhabilitering har ledig fast stilling for psykolog.

Avdeling voksenhabilitering er organisert i Divisjon psykisk helsevern. Vi har i dag 9 psykologer med spesialisering i klinisk voksen, psykologisk habilitering, klinisk nevropsykologi, barne - og ungdomspsykologi, eller som er under spesialisering.

Avdelingen ledes av spesialist i nevrologi. For øvrig består avdelingen av overleger med spesialiteter innen nevrologi og psykiatri, vernepleiere med ulike videre- og etterutdanninger, ergoterapeuter, sosionom, spesialpedagog, samt fysioterapeuter.

Vi gir spesialisthelsetjenester til mennesker med sammensatte tilstander i forbindelse med psykisk utviklingshemming, ulike former for lærevansker og autismespekterforstyrrelser. Pasientene har ofte tilleggsproblematikk med psykiatriske, nevropsykiatriske og nevrologiske lidelser. Arbeid med psykiatrisk differensialdiagnostikk og utfordrende atferd utgjør sentrale oppgaver i avdelingen. Vi tilstreber i arbeidet vårt å ha en helhetlig tilnærming hvor både individet og konteksten personen lever i, blir vurdert. Vi yter både ambulante og polikliniske tjenester.

Avdelingen er betydelig engasjert i fagutvikling og forskning.

Avdelingen søker nå etter psykolog til fast stilling. Det er en fordel med klinisk erfaring fra psykisk helsearbeid og med avdelingens målgrupper. 

Det er krav om fremleggelse av politiattest uten merknader for ansettelse i Avdeling voksenhabilitering. Ansettelse kan gjøres med forbehold om at politiattest, ikke eldre enn tre måneder, kan vises til leder første arbeidsdag. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning og diagnostikk av mennesker med sammensatte funksjonshemminger i forbindelse med psykisk utviklingshemming, psykiske vansker og/eller nevropsykiatriske tilstander som ADHD, Tourette og autismespektertilstander
 • Klinisk arbeid med oppfølging og behandling av pasienter etter utredning
 • Veiledning og opplæring av pasient, pårørende og bistandsytere
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Aktiv rolle i avdelingens fagutviklingsarbeid, også i samarbeid med øvrige avdelinger i divisjonen

Kvalifikasjoner:

 • Det søkes etter psykolog, men psykologspesialister er også velkommen til å søke. Erfaring og personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Det er ønskelig at søker har klinisk erfaring med avdelingens målgruppe
 • Det er ønskelig at søker har relevant utredning- og behandlingskompetanse, spesielt i forhold til psykiske lidelser og/eller utfordrende adferd 
 • Det er en fordel med erfaring fra psykisk helsearbeid i ulike deler av helsetjenesten
 • Det er en fordel med interesse for fagutviklingsarbeid og undervisning
 • Det er nødvendig med førerkort/sertifikat

Personlige egenskaper:

 • Evne til selvstendig arbeid
 • Evne til tverrfaglig samarbeid
 • Trives med faglige utfordringer

Vi tilbyr:

 • Et tverrfaglig miljø med kvalifiserte og engasjerte kollegaer
 • Gode muligheter for intern veiledning og opplæring
 • Gode muligheter for deltagelse i fagutviklingsarbeid
 • Fleksitidsordning og mulighet for avspasering
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo