Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  29.05.2020
 • Sted:
  EVENES
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  EVENES
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2922230
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ledig militær stilling som Nestkommanderende F-35 sikkerhet  Evenes (OR 5-6)

133 Luftving Evenes er under oppbemanning og vi søker derfor etter 6 nye kollegaer som skal jobbe innenfor F-35 sikkerhet. Vi har lyst ut flere spennende stillinger på gradsnivå OR 5-6 for deg som er interessert i å jobbe med F-35 sikkerhet.
Evenes flystasjon er på vei til å bemannes opp til å bli en av våre fullverdige kampflybaser og base for våre P-8 Poseidon overvåkningsfly og vil de neste årene være gjenstand for betydelig utbygging av ny infrastruktur. Evenes er et satsingsområde for Forsvaret og Luftforsvaret. Er du en person som ønsker å bidra til å etablere kampflybasen i oppstartsfase og gi forutsetning for at Luftforsvaret skal kunne operere med F-35 og P-8 fra Evenes? Da utfordrer vi deg til å søke stilling hos oss.

Vi har behov for personell som kan tiltre i august.2020

Vi gjennomfører utvidet intervju som innebærer fysiske tester, medisinsk klarering, utfylling av skjema for sikkerhetsklarering og intervju. Søkere som ansees kvalifisert kalles inn til utvidet intervju på Rygge flystasjon i uke 25/2020. Ved fullført og bestått utvidet intervju innstilles søkere i konkurranse med andre mot tilsetting på de 6 stillingene. Tilsettingsvilkår er tilsetting til fylte 35 år og besluttes i Forsvarsjefens råd i uke 26. Tilsettingsdato er 01.august 2020.

Ved oppnådd fast tilsetting, blir man befal i Luftforsvaret og samtidig en del av beordringssystemet. Det viktigste med beordringssystemet er at du får en beordring til avdeling(133 Lv Evenes) og fagområde (Forbyggende sikkerhetstjeneste) for minimum 3 år, normalt 5 år, ingen øvre begrensning.

Nestkommanderende F-35 sikkerhet
Må Krav:  Søkere med fast grad OR6 må normalt ha gjennomført VBU1(krav til VBU 1 kan realkompetansevurderes).
Ønskelig krav: 2 års erfaring innen F-35 sikkerhet, VFU, Datasikkerhetsleder TJERF, Lokal Informasjonsforvalter TJERF, Sikkerhetstjeneste GRL EUTD, 5 års erfaring innen forebyggende sikkerhetstjeneste, VBU 1 for søkere med fast grad OR 5+.
Hovedoppgave: Støtte Sjef F-35 Sikkerhetsseksjonen med planlegging, gjennomføring og saksbehandling innen alle spørsmål vedrørende F-35 sikkerhet, herunder bidra til at personellsikkerhet, fysisk sikring, informasjonssikkerhet og dokument/medie-sikkerhet blir ivaretatt i henhold til norsk sikkerhetslover. Være stedfortreder til seksjonssjef.

Kvalifikasjoner
 • Norsk statsborgerskap
 • Fullført og bestått Grunnleggende Befals Utdanning(GBU/BU)
 • Godkjent vandelskontroll
 • Godkjent helsekrav i Forsvaret
 • Godkjent medisinsk seleksjon.
 • Godkjent fysisk styrke og utholdenhet(karakter 4) - se https://forsvaret.no/fysiskekrav for styrketester og utholdenhetstest.
 • Må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG/CTS.
Personlige egenskaper
 • Gode holdninger og samarbeidsevner
 • Sikkerhetsbevist
 • Interesse for sikkerhetsarbeid og informasjonssystemer.
 • Ærlig, pålitelig, lojal og troverdig.
Vi tilbyr
 • Nyopprettede stillinger i et nytt miljø under etablering av ny flystasjon
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
 • Arbeidsoppgaver med høy viktighet for etablering av Evenes som fullverdig kampflybase.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Mulighet for framtidig deployering i Norge og utlandet.
 • Muligheter for trening i arbeidstiden.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • Lønn etter Statens Lønnsregulativ i Forsvaret som OR 5-6, lønnstrinn 33-57, kr 354 500 - 504 700 brutto pr år, avhengig av kvalifikasjoner. Ved særskilt kompetanse(utdanning/yrkeserfaring) kan lønn avvike fra Luftforsvarets lønnspolicy.

 

Merknad

Det åpnes for at allerede fast tilsatt personell(T35/T60) i Forsvaret kan søke. Dersom allerede fast tilsatt personell i Forsvaret skal vurderes mot stillingene forutsettes det at vedkommende innhenter godkjenning fra den avdeling hvor vedkommende er fast og/eller midlertidig beordret og legger ved dette som dokumentasjon til søknaden.
Det åpnes for at midlertidig tilsatt personell i Forsvaret kan søke på stillingen dersom nåværende kontrakt utløper innen tilsettingsdato 01.08.2020.
Midlertidig tilsatt personell i Forsvaret som er under kontrakt på tilsettingstidspunktet er ikke søknadsberettiget.
Søkere uten fast/midlertidig tilsettingsforhold til Forsvaret har ingen begrensninger og oppfordres til å søke.

 

Søknad og dokumentasjon

 • Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Du må laste opp følgende informasjon og dokumentasjon sammen med søknad:
  CV

     Evt godkjenning/bekreftelse fra fast og/eller midlertidig tjenestegjørende avdeling lar deg søke på stillingen og stiller seg positiv til å gi deg ny fast beordring dersom du       blir tilbudt stillingen.

 • Dersom du i tillegg har gjennomført noen av følgende utdanning(er) ber vi om at du laster opp dokumentasjon på dette:
  Bachelorutdanning gjennomført i utlandet
  Fag som privatist
  Videregående skole i utlandet
  Høyere utdanning i Forsvaret
  Forkurs for ingeniørutdanning
  Vedleggene må være i PDF format