Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Ledig inntil 150 % lærerstilling, vikariat

Offentlig forvaltning

Tiller videregående skole søker flere dyktige lærere innenfor følgende fag: Norsk, samfunnsfag, geografi og kroppsøving. Søkere med flere fagkombinasjoner vil bli foretrukket, andre programfag kan også være av interesse. Stillingen kan deles. Utlysningen er vikariat fram til 01.03.24, med mulighet for forlengelse.

Vår visjon er framtidens skole.

Vi har et fremtidsrettet skolebygg med plass til 710 elever, her er det samspill mellom arkitektur og pedagogikk. Våre læringsareal understøtter aktiviteten som foregår og vårt læringssyn. Opplæringen gjenspeiles av skolens mål, og verdier som er ansvarlig og nyskapende. Vi har i tråd med framtidens skole fokus på kompetanser som samarbeid, utforskende læring og kritisk tenkning.

Tiller videregående skole er en aktør i nærmiljøet og samfunnet i samarbeid med arbeids- og næringsliv. Tiller Arena og skolebygget er også en aktiv møteplass for bydelen

 

Utlysning i forbehold om overtallighet og endringer i skolens organisering.

Kvalifikasjoner:

For å være kvalifisert må du ha godkjent faglig og pedagogisk utdanning.

  • Undervisningskompetanse for videregående skole
  • Ønskelig med erfaring fra videregående opplæring
  • Kjennskap til pedagogisk entreprenørskap og tverrfaglig samarbeid
  • God kjennskap til LK20

Det er en fordel om du har arbeidserfaring utenfor skoleverket og/ samarbeidserfaring med næringslivet. 

Personlige egenskaper:

  • Har vilje og evne til å bygge gode relasjoner til elever, kollegaer, foresatte og øvrige samarbeidspartnere
  • Ser eleven og dens evner, interesser og behov, og tilpasser undervisningen deretter
  • Er en tydelig klasseleder, og har evnen til å skape et godt og trygt læringsmiljø
  • Løsnings- og utviklingsorientert. 

Vi tilbyr:

Interessante og spennende arbeidsoppgaver i et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø.

Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønn etter gjeldende avtaler, og ansettelsesvilkår for Trøndelag fylkeskommune.