• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  20.05.2024
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5698041
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 30.04.2024
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rauma kommune

Ledig helgestillinger ved Måndalen omsorgssenter

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillinger

 • Helsefagarbeider 14,14 % fast, vanlige vakter 3.hver helg
 • Helsefagarbeider 16,78 % fast, vanlige vakter 3.hver helg
 • Helsefagarbeider 18,49 % fast, vanlige vakter 3.hver helg
 • Helsefagarbeider 17,55 % fast, vanlige vakter 3.hver helg

Vi ber om at du oppgir i søknad hvilken stillingsprosent du søker på, og om du i tillegg ønsker å stille som tilkallingsvikar. Fyller du vilkårene for stipendordning, legger du til informasjon om dette i søknaden. For mer informasjon se Stipendordning for studenter innen helse og omsorg - Rauma kommune I Rauma kommune tilstreber vi heltidsstillinger, og kan drøfte muligheter for kombinasjonsstilling opp til 100% dersom du ønsker det.

Beskrivelse av arbeidssted
Helse- og omsorgstjenestene i Rauma består i dag av 4 virksomheter: Koordinerende avdeling, Rauma Helsehus, Hjemmebasert omsorg og Bo -og habiliteringstjenesten. Helse-og omsorgstjenesten omfatter alle aldersgrupper. Virksomhet hjemmebasert omsorg består av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagsenter for mennesker med demens samt omsorgsboliger/bofelleskap/bokollektiv med og uten bemanning. 

Måndalen Omsorgssenter ble etablert i 2019 med 16 boenheter, 14 som bokollektiv og 2 er tilrettelagt som bofelleskap. 

Vi arbeider for

 •  at den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig, koordinert og verdig helse- og omsorgstjenestetilbud
 •  at pasienter og brukere skal kunne bo lengre hjemme
 •  økt innsats på forebygging og rehabilitering
 •  innføring av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering
 •  sikre kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
 •  tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten
 •  å sikre tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene

 
Arbeidsoppgaver
I løpet av arbeidsdagen vil man møte arbeidsoppgaver som innebærer helhetlig ivaretakelse av brukeren, administrering av legemiddel, bruk av velferdsteknologi og tverrfaglig samarbeid. Bistand blir gitt i tråd med brukers enkeltvedtak.

Kvalifikasjoner

 • Helsefagarbeider med norsk autorisasjon 
 • Du behersker norsk, skriftlig og muntlig på minimum nivå B2
 • Du behersker digitale verktøy
 • Førerkort klasse B

Erfaring med lignende arbeid er en fordel. Er du i et utdanningsløp eller har relevant erfaring er du også velkommen til å søke. 

Personlige egenskaper

 • Du har et høgt faglig engasjement og har våre brukere i fokus
 • Du er selvstendig, fleksibel og løsningsorientert
 • Du ønsker å bidra til å sikre forsvarlige tjenester i tråd med kvalitetskrav og lovverk

Vi tilbyr: 

 • Et trivelig og ivaretagende arbeidsmiljø
 • Opplæring etter behov
 • Mulighet for stipend under utdanning
 • Stikk ut bedrift

Ansettelse
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. 

Politiattest
Ved ansettelse i stillinger innen helse- og omsorg kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges ved tilsetting.

Søknad 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Sjekk  Søkerveiledning - Rauma kommune evt. benytt personal@rauma.kommune.no om du har problemer med prosessen. 

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attester og vitnemål i PDF format.

 

Vær oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste, jf. Offentleglova. 

 

 

 

 

 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  20.05.2024
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5698041
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 30.04.2024