• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  02.01.2022
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4233062
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Ledig fastlegehjemmel ved Fjellsiden Legesenter - Bergenhus bydel

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig fastlegehjemmel ved Fjellsiden legesenter, Kalfarveien 31, 5018 Bergen. 

Legesenteret ligger vestvendt i en liten park, i gangavstand fra jernbanestasjonen i Bergen. Senteret er veldrevet og velutstyrt. Lokalene ble totalrenovert sommeren 2021, husleien er gunstig og kontraktene langsiktige. Det er 6 fastleger, og fire medarbeidere i til sammen 3 årsverk.

Det er godt avtaleverk og meget godt arbeidsmiljø. Legekontoret benytter Infodoc Plenario journalsystem, Norsk Helsenett, digitale tjenester via Helsenorge, Melin betalingsløsninger, e-resept samt elektronisk kommunikasjon med kommunale helsetjenester og sykehus.

Se også legesenterets hjemmeside www.fjellsiden-legesenter.com

Nåværende listelengde er 620 og kan endres etter ønske.
Den som overtar har tilgang til legekontor 2,5 dag og dette kan økes til 4 dager per uke om ønskelig. Vi ønsker med dette å legge til rette for størst mulig fleksibilitet og utviklingspotensiale for vår nye kollega. 

Legesenteret er organisert som DA med selskapsavtale og internavtale. Betingelser for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen. 

Arbeidsoppgaver:

Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartfase.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS1
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
 • Det stilles krav til politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven
 • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet

Vi tilbyr:

Hvorfor arbeide som næringsdrivende fastlege i Bergen kommune?

Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret ditt slik du ønsker det. Legekontorene i Bergen kommune er i all hovedsak organisert slik at fastlegene ved legekontoret driver legekontorbedriften sammen, og har felles ansatt hjelpepersonell.

Noen opplever det utrygt å kjøpe seg inn i en legebedrift med forpliktelsene det medfører. For å imøtekomme dette tilbyr Bergen kommune en utkjøpsgaranti. Dette innebærer at dersom du innenfor de tre første årene ønsker å si opp fastlegeavtalen, tilbyr kommunen seg å kjøpe deg ut av kontorbedriften med inntil 95% begrenset oppad til 800.000 dersom det ikke er kommet på plass avtale med ny fastlege ved ordinær utlysning innenfor oppsigelsestiden på 6 måneder. 

Dersom du er i spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp. I Bergen kommune vil vi sørge for at du får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret.  

 
For ALIS tilbyr vi også utgiftsdekning (ALIS-avtale) på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering.   


Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk.

Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune.

 
 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  02.01.2022
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4233062
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune