• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  22.08.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3932540
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Ledig fastlegehjemmel ved Fjellsiden Legesenter - Bergenhus bydel

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig fastlegehjemmel ved Fjellsiden legesenter, Kalfarveien 31, 5018 Bergen. 

Legesenteret ligger vestvendt i en liten park, i gangavstand fra jernbanestasjonen i Bergen. Senteret er veldrevet og velutstyrt. Lokalene totalrenoveres sommeren 2021, husleien er gunstig og kontraktene langsiktige. Det er 6 fastleger, og fire medarbeidere i til sammen 3 årsverk.

Det er godt avtaleverk og meget godt arbeidsmiljø. Legekontoret benytter Infodoc Plenario journalsystem, Norsk Helsenett, digitale tjenester via Helsenorge, Melin betalingsløsninger, e-resept samt elektronisk kommunikasjon med kommunale helsetjenester og sykehus.

Se også legesenterets hjemmeside www.fjellsiden-legesenter.com

Nåværende listelengde er 620, og har vært betjent med 2,5 praksisdager per uke ved siden av kommunal bistilling og legevakt. Hjemmelen har per i dag tilgang til maksimalt 3 praksisdager per uke, da senterets 4 kontorer deles av de 6 legene.

Legesenteret er organisert som DA med selskapsavtale og internavtale. Betingelser for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen. 

Arbeidsoppgaver:

Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartfase.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS1
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
 • Det stilles krav til politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven
 • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet

Vi tilbyr:

Hvorfor arbeide som næringsdrivende fastlege i Bergen kommune?

Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret ditt slik du ønsker det. Legekontorene i Bergen kommune er i all hovedsak organisert slik at fastlegene ved legekontoret driver legekontorbedriften sammen, og har felles ansatt hjelpepersonell.

Noen opplever det utrygt å kjøpe seg inn i en legebedrift med forpliktelsene det medfører. For å imøtekomme dette tilbyr Bergen kommune en utkjøpsgaranti. Dette innebærer at dersom du innenfor de tre første årene ønsker å si opp fastlegeavtalen, tilbyr kommunen seg å kjøpe deg ut av kontorbedriften med inntil 95% begrenset oppad til 800.000 dersom det ikke er kommet på plass avtale med ny fastlege ved ordinær utlysning innenfor oppsigelsestiden på 6 måneder. 

I Bergen kommune ønsker vi å strekke oss langt i å ivareta deg som ny hjemmelsinnehaver, enten du er i oppstart av spesialisering som allmennlege, eller ferdig spesialist.

Dersom du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp. I Bergen kommune vil vi sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret.

For næringsdrivende ALIS tilbyr vi også ALIS-avtale med kommunen. Dette innebærer utgiftsdekning på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering. 

Dersom du starter i en 0-hjemmel gis det listegaranti for basistilskudd på opptil 500 pasienter i inntil 2 år etter oppstart for å sikre økonomisk forutsigbarhet i en oppbyggingsfase. Garanti utover listetak på 500 kan gis som del av ALIS-avtale som nevnt over.

Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk.

Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune.

 
 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  22.08.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3932540
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune