Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ledig 50% fast stilling som miljøterapeut/miljøarbeider

Offentlig forvaltning

Ledig 50% fast stilling som miljøterapeut, for tiden i todelt turnus på dag og kveld med arbeid hver 3.helg.

På AKUF er vi opptatt av å skape et attraktivt arbeidsmiljø for alle våre ansatte. Vi mener at en psykoseseksjon hvor de ansatte trives med arbeidsmiljøet, arbeidstider og arbeidsoppgaver vil være det beste utgangspunktet for god behandling av pasienter og deres pårørende. Derfor tilbyr vi for tiden fleksibel arbeidsplan til alle våre faste ansatte, slik at du selv kan komme med ønsker for din egen turnus og planlegge din fritid etter dette, samtidig som vi sikrer riktig kompetanse på seksjonen til enhver tid. 
I tillegg til dette kan vi tilby to uker med god opplæring og en jevn læringskurve innenfor et spennende fagfelt. Vi er opptatt av å styrke den helsefaglige kompetansen hos alle våre ansatte, og miljøterapeuter og miljøarbeidere vil derfor få nødvendige kurs og intern opplæring på seksjonen, også innenfor somatisk oppfølging av våre pasienter. Vi er opptatt av å se ressursene i hver enkelt, slik at vi sammen kan finne oppgaver som du engasjerer deg for, slik at du også kan være med på å drive seksjonen og faget videre. 

Søknader blir vurdert fortløpende, og aktuelle kandidater kan derfor bli innkalt til intervju før søknadsfristen. 
Oppstartsdato er fleksibelt. 

Kvalifikasjoner:

For å bli ansatt som miljøterapeut kreves det en gjennomført bachelorgrad i et studie som er relevant for jobben som skal gjøres. Dette vil bli vurdert i sammenheng med personlige egenskaper. Søkere uten godkjent bachelorgrad, vil evt bli ansatt som miljøarbeider. Det er også ønskelig at du har arbeidserfaring fra psykisk helsearbeid, og gjerne fra en lukket psykoseseksjon, men dette er ikke et krav. 

Personlige egenskaper:

Vi ønsker at vår nye kollega er en person som er trygg på seg selv, og i møtet med mennesker i krise. Du evner å tone deg inn på pasienten, og er nysgjerrig på pasientens perspektiv. Som kollega er du en lagspiller som ser styrkene hos oss andre, og du bidrar til å løfte oss opp og frem. I hektiske perioder evner du å holde hodet kaldt, og prioritere oppgaver som skal gjøres, og når ting blir krevende støtter du dine kollegaer og beslutninger som er tatt. 
  

Vi tilbyr:

  • For tiden fleksibel arbeidsplan
  • Opplæringsperiode, inkl. nyansattkurs i MAP (møte med aggresjonsproblematikk)
  • Ukentlige undervisninger og treninger (SIM, MAP etc.)
  • Lønn etter tariff.
  • Mulighet for personlig og faglig utvikling. 
  • Gode velferdstilbud for ansatte
  • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud