Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ledig 2 x 100 % avtalehjemmel i Helse Sør-Øst innen fagfeltet psykiatri, lokalisert til Oslo, bydelene Sagene, Bjerke eller Nordre Aker  

Offentlig forvaltning

Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca 950 legespesialister og psykologspesialister gjennom avtalespesialistordningen. Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge - for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF.  

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i fagområdet psykiatri (HPR-nummer skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» )  
 • Relevant og bred poliklinisk, og erfaring med migrasjonshelse og interkulturell psykiatri vektlegges
 • Bør ha minimum 2 års poliklinisk erfaring med allmennpsykiatriske lidelser som spesialist i psykiatri
 • Bør ha god kjennskap til- og erfaring fra norsk offentlig helsevesen 
 • Det er ønskelig med videreutdanning
 • Kommuniserer og formidler godt på norsk, både skriftlig og muntlig 
 • Bør ha god kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis  
 • Ønskelig med erfaring fra avtalepraksis eller som selvstendig næringsdrivende

Personlige egenskaper:

 • God motivasjon for å drifte avtalepraksis  
 • Reflektert og god rolleforståelse
 • Punktlighet og evne til å arbeide systematisk, organisert og selvstendig 
 • Fleksibel, løsningsorientert og med gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet. Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse. 

Tildelingen er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, og søkere gjøres oppmerksom på at parter i saken kan få innsyn i søknader og sakens dokumenter.