• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4911036
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 13.01.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rauma kommune

Ledig 100% stilling som miljøterapeut i Bo- og habiliteringstjenesten

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trives du med å jobbe målrettet med miljøterapeutiske tiltak i et team, og ønsker å gjøre en forskjell for våre tjenestemottakere, da kan Bo- og Habiliteringstjenesten være midt i blinken for deg! 

Stillingstype 
100% fast stilling som miljøterapeut til våre bofelleskap i Romsdalsveien og Storgata.

Arbeidstid: Turnus med arbeid dag/kveld og langvakter på helg (hver 4. uke). Vi jobber kontinuerlig med utvikling av tjenestene og turnusendring kan forekomme.

Midlertidig engasjement og/eller deltidsstilling kan etter behov drøftes under ansettelsesprosessen.


Beskrivelse av arbeidssted
Bo- og habiliteringstjenesten har ca. 50 årsverk fordelt på ca. 100 faste tilsette og vikarer. Ledelsen består av en virksomhetsleder og en avdelingsleder. Vi arbeider for at den enkelte tjenestemottaker skal ha et helhetlig og koordinert tilbud. Hverdagsmestring og trygghet står sentralt i tilbudet. Vi tilbyr tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne i samlokaliserte boliger og til selvstendig hjemmeboende. Vi gir bistand til å kunne utføre daglige praktiske og personlige gjøremål. Det kan omfatte bistand til å tilberede måltider, bistand med personlig hygiene, følge til avtaler, jobb og aktiviteter eller hjelp til å organisere hverdagen.

Sentrale arbeidsoppgaver 

 • Du er primærkontakt og koordinator
 • Du utarbeider, følger opp og evaluerer mål og planer
 • Du bistår tjenestemottakere i det daglige og bidrar aktivt til hverdagsmestring
 • Du bidrar til å skape trygghet i eget hjem
 • Du bidrar til å sikre at tjenestene utøves faglig forsvarlig og i tråd med virksomhetens målsetting og økonomiske rammer
 • Du yter tjenester i henhold til gjeldende vedtak
 • Du jobber målrettet og systematisk etter miljøterapeutiske tiltak
 • Du deltar aktivt i kvalitetsutvikling av tjenesten, samarbeider med kollegaer og ledelsen med fokus på forbedring av tjenesten
 • Du samarbeider med pårørende, verge og eksterne samarbeidspartnere
 • Legemiddelhåndtering
 • Dokumentasjon
 • Oppfølging og arbeid etter helse og omsorgstjenesteloven kapittel 9 (tvang og makt)
 • Bruk av velferdsteknologi

Andre oppgaver kan komme til.


Kvalifikasjonskrav

 • Autorisert vernepleier. Sykepleier eller andre med offentlig godkjent helsefaglig eller pedagogisk utdanning på 3 årig høyskole/universitetsnivå er også velkommen til å søke. 
 • Kompetanse om forebygging tvang og makt og utfordrende atferd
 • Veiledningskompetanse
 • Erfaring og interesse for arbeid med mennesker med utviklingshemming
 • Førerkort klasse B
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, minimum nivå B1
 • Gode digitale ferdigheter 
 • God kunnskap om gjeldende lovverk for tjenesteyting, herunder Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Videreutdanning innen fagområdet vil være en fordel, og vil avlønnes etter tariff.  

Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som

 • er ansvarsbevist
 • har god observasjons- og faglig vurderingsevne
 • vil arbeide i tråd med kommunenes verdigrunnlag
 • evner til å innta brukerperspektiv i daglig arbeidsutførelse
 • er robust, løsningsorientert og fleksibel
 • jobber aktivt for å skape mestringsfølelse og gode hverdagsopplevelser for tjenestemottakere
 • evner å samarbeide på tvers til det beste for tjenestemottakere
 • har gode kommunikasjons- og refleksjonsevner
 • evner til å jobbe selvstendig og i team
 • er utviklingsorientert og er en aktiv bidragsyter i vårt arbeid med kontinuerlig forbedring
 • har godt humør og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø

Kunnskap, trygghet og samarbeidsevner er spesielt viktig i tjenestene vi yter. Personlig egnethet og stabilitet vil derfor bli tillagt stor vekt ved ansettelsen. 

Vi tilbyr

 • Et aktivt og inkluderende fag- og arbeidsmiljø
 • Mestringsorientert ledelse
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Arbeidskollegaer med god kjennskap til tjenestemottakere
 • Opplæringspakke med relevante kurs, som legemiddelhåndtering og forebygging av tvang/makt 

Ansettelse
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. 

Politiattest
Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstenestelova § 5-4, jf. politiregisterloven § 39 første ledd, fremlegges. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. 

Søknad 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Søkerveiledning: https://www.rauma.kommune.no/om-kommunen/ledige-stillinger/sokerveiledning/ eller personal@rauma.kommune.no. Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attester og vitnemål i PDF format.

Vær oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. 

 

 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4911036
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 13.01.2023