Ledig 100 % fast stilling for sykepleier eller vernepleier, arbeid hver 4. helg.

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Blaker bo- og omsorgssenter holder til i nytt, flott bygg i Skåningsrudvegen i Blaker. Virksomheten har ca 95 ansatte og totalt 59 plasser fordelt på 2 seksjoner. Ved demensseksjonen er det 27 plasser fordelt på 4 fløyer. Vi har stort aktivitetsrom og mulighet for å ha ulike aktiviteter sammen med beboerne. Det er satset på ulike velferdsteknologiske løsninger i bygget. Blaker bo – og omsorgssenter skal være et godt sted å bo, her skal beboerne ivaretas i et trygt og forutsigbart miljø, og med stor grad av respekt og verdighet.

Ved demensseksjonen har vi ledig 100 % fast stilling, turnus med dag- og kveldsvakter og langvakter hver 4. helg. Vi starter nå i 2022 ett arbeid med å se på organiseringen av arbeidet på seksjonen. Vi har to hovedmål  med dette arbeidet; det ene er å bruke de ansatte til oppgaver de er kvalifisert for på en effektiv og forsvarlig måte, det andre er å sikre at sykepleiere skal ha tid til å utføre sine arbeidsoppgaver på en faglig forsvarlig måte. Dette krever at vi ser på ansvars- og oppgavefordelingen på seksjonen. Vil du være med på å utvikle dette? Da må DU søke på denne stillingen.


Er det lenge siden du har vært ute i jobb? Eller mangler du erfaring fra å arbeide med mennesker med demens? Vi tilbyr deg god og trygg opplæring med eget introduksjonsprogram som er tilpasset ditt behov og dine ønsker. De første månedene får du en egen fadder, som er en sykepleier som også jobber på seksjonen.

Arbeidsoppgaver:

 • Helhetlig utøvelse av sykepleie
 • Legemiddelhåndtering
 • Palliativ pleie
 • Miljøbehandling
 • Dokumentasjon
 • Kartlegge sykepleiebehov, iverksette og evaluere tiltak
 • Sørge for at beboeren opplever trygghet, blir verdsatt og behandlet med respekt
 • Tett kontakt med pårørende

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Ønskelig med erfaring fra demens/alderpsykiatri, men dette er ikke noe krav
 • Relevant videreutdanning er ønskelig
 • Er du søker fra land utenfor Skandinavia må du ha bestått norskprøve B2 eller tilsvarende
 • Før tiltredelse må det fremlegges godkjent politiattest (ikke eldre enn 3 mnd.) og tilfredsstillende tuberkulinstatus

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst og omsorgsfull
 • Kunne jobbe selvstendig og samhandle i team 
 • Initiativrik og løsningsorientert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • Kunne takle utfordrende adferd
 • Engasjement for eldreomsorg og demens
 • Ha fokus på muligheter og ressurser
 • Er faglig trygg, har stå på vilje og godt humør

Vi tilbyr:

 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Introduksjonsprogram med faddersykepleier
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Faglig utvikling
 • God arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement
 • Velferdsteknologi