• Bedrift
  Nesbyen kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2022
 • Sted:
  NESBYEN
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  NESBYEN
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4325807
 • Se her for andre jobber fra Nesbyen kommune

Ledig 100 % fast faglederstilling i Botiltaket i Psykisk helse og rusomsorg, Nesbyen helse og omsorg

Nesbyen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon


Psykisk helse og rusomsorg, Nesbyen består av et uteteam, botiltaket, dagsenter og erfaringskonsulent. Denne stillingen er i hovedsak tilknyttet bofellesskapet og vil være tjenesteleder for Helse og forebygging sin stedfortreder i avdeling psykisk helse. Uteteamet vil også være en del av arbeidshverdagen. Det er vaktturnus hovedsakelig med dagvakter og med hver fjerde helg. Det er 12 ukers rullerende turnus. Det er en ansatt på jobb hver vakt, men uteteamet med sine ansatte lokalisert i sammen med botiltaket. Botiltaket består av 6 boenheter i tillegg til en treningsleilighet. I tillegg har vi en døgnbemannet vakttelefon. Psykisk helse Nesbyen skal være et godt sted å være både for tjenestemottakere og ansatte, i tillegg et sted vi gjør hverandre gode. Dette er to av våre viktigste visjoner for tjenesten. Vi har stor fokus på målrettet brukeroppfølging, teamarbeid med bred fagkompetanse og brukermedvirkning.


Arbeidsoppgaver:
• Tjenesteleders stedfortreder ved ferie/fravær.
• Hovedansvar for legemiddelhåndtering i samsvar med retningslinjer for medikamenthåndtering i kommunen
• Ivareta rehabilitering /habiliteringsbegrepet som handler om å tilrettelegge for oppgaver i forhold til pasienters ferdigheter. Dette for å ivareta pasientens mestringsevne
• Lede og kalle inn til samarbeidsmøter/veiledningsmøter vedrørende avdelingens tjenestemottakere i samarbeid med andre primærkontakter
• Hovedansvar for velferdsteknologi med implementering og opplæring
• Ansvarlig for beboere i botiltaket på vakt
• Ansvar for vakttelefon på kveld- og helgevakt
• Delta i FACT-møter ved behov

Kvalifikasjoner:
Vernepleier, sykepleier eller annen høgskoleutdanning innen helse.
Fagkompetanse og/eller erfaring fra arbeid innen psykisk helse og rusarbeid er ønskelig


Egenskaper:
Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig
Du må ha gode samarbeidsevner
Grunnleggende dataferdigheter
Engasjement og interesse for psykisk helse og rusarbeid
Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr:
Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
Et godt arbeidsmiljø, der teamarbeid er en viktig del av tjenesten
Godt kollegialt samhold
Målrettet og faglig arbeid i fokus


Avlønning og betingelser:
Ansettelse iht. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjon.


Søknadsfrist: 01.02.22


Tiltredelse: 01.06.22


Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Hanne Holm Høva, hanne.holm.hova@nesbyen.kommune.no eller ring Nesbyen servicetorg på telefon 32 06 83 00 for å bli satt over.


Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, med 6 mnd. prøvetid for faste ansettelser. Alle søknader bes sendt elektronisk. Du kommer til elektronisk søknad ved å klikke på "Søk her"-knappen oppe på utlysningen. Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju, og skal ikke lastes opp som vedlegg til søknaden.


Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Dersom du krysser av for reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må reservasjonsønsket begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg mot oppføring på søkerlisten. Dersom reservasjonen ikke tas til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25

 
 • Bedrift
  Nesbyen kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2022
 • Sted:
  NESBYEN
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  NESBYEN
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4325807
 • Se her for andre jobber fra Nesbyen kommune