Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ledig 100% avtalehjemmel i Helse Sør-Øst innen fagfeltet kardiologi, lokalisert til Lillestrøm

Offentlig forvaltning

Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca 950 legespesialister og psykologspesialister gjennom avtalespesialistordningen. Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge - for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF.  

Kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i ovennevnte fagfelt på søknadstidspunktet (HPR-nummer skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» )  
  • Det er ønskelig med minimum 2 års relevant poliklinisk erfaring fra norsk offentlig helsevesen etter spesialistgodkjenning i fagområdet: kardiologi
  • Relevant og bred poliklinisk erfaring
  • Kommuniserer og formidler godt på norsk, både skriftlig og muntlig
  • Bør ha god kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis 
  • Bør ha god kjennskap til og erfaring fra norsk offentlig helsevesen
  • Ønskelig med erfaring fra avtalepraksis eller som selvstendig næringsdrivende

Personlige egenskaper:

  • God motivasjon for avtalepraksis  
  • Punktlighet og evne til å arbeide systematisk, organisert og selvstendig  
  • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges

Vi tilbyr:

Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet. 

Tildelingen er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, og søkere gjøres oppmerksom på at parter i saken kan få innsyn i søknader og sakens dokumenter.