Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lederstøtte Akuttsenter - Pasientlogistikk

Offentlig forvaltning

Akuttsenteret er en fellesfunksjon organisert i Medisinsk klinikk. Senteret består av 5 seksjoner som 3.november 2021 flyttet inn i nytt sykehusbygg.

Vårt arbeid med mottak av akutt syke pasienter bygger på prinsipper som fleksibilitet, kunnskapsbasert praksis og en forståelse av at kvalitet skapes ved tverrfaglig samhandling og respekt. 

Vi har nå ledig stilling som lederstøtte i en av våre seksjoner. Lederstøtte er en stabsfunksjon og nærmeste leder er seksjonsleder. Har du lyst og evne til å arbeide i et krevende og spennende miljø så ønsker vi nettopp deg.

Stillingen vil i hovedsak utøve lederstøtte for seksjonsleder ved akuttsenter-kontor. Seksjonen har ansvaret for alle merkantile og administrative oppgaver i Akuttsenteret fordelt på akuttmottak og akutt avklaring, med totalt ca 30 ansatte. Arbeidet vil være relatert til daglig ajourhold av bemanning og ressursstyring.

Ansettelse etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig ajourhold av tilstedeværelse og fravær hos ansatte i seksjonen
 • Ajourhold av ulike arbeidsplaner
 • Bistå leder med tilrettelegging for rett bemanning på jobb
 • Bistå i utarbeidelse av arbeidsplaner/turnus
 • Registrering og oppfølging av sykefravær
 • Administrativt arbeid i GAT, personalportalen, læringsportalen etc
 • Praktisk tilrettelegging i forbindelse med nyansettelser
 • Forefallende administrativt arbeid knyttet til seksjonen i samarbeid med seksjonsleder
 • Samarbeide med øvrige lederstøtter i Akuttsenteret

Kvalifikasjoner:

 • Kompetanse og erfaring med GAT og tilsvarende administrative IKT-systemer
 • Ønskelig med erfaring innen arbeidstidsplanlegging
 • Ønskelig med relevant administrativ arbeidserfaring
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Ha god struktur i arbeidsform
 • Trives med høy aktivitet og varierte oppgaver

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling i nyetablert Akuttsenter
 • Faglig og personlig utvikling
 • For tiden dagstilling, ukedager
 • Et godt arbeidsmiljø med faglig engasjerte kollegaer
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. For mer info se www.klp.no
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.