Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lederstøtte

Offentlig forvaltning

Sentrallaboratoriet søker en engasjert medarbeider med kunnskap og interesse for turnusplanlegging og organisering av personale. Er du autorisert helsesekretær eller bioingeniør, så er kanskje jobben som lederstøtte noe for deg.

Medisinsk biokjemi er en av tre seksjoner som utgjør Sentrallaboratoriet ved Sykehuset i Vestfold. De to andre seksjonene er Blodbank og Laboratoriet Sør (Larvik og Sandefjord). Medisinsk biokjemi har 59 årsverk fordelt på 70 medarbeidere (57 bioingeniører, 10 helsesekretærer og 2 laboratorieassistenter). Seksjonen består av seks faggrupper: Preanalyse, Biokjemi og immunkjemi, Hematologi og koagulasjon, Protein og Allergi/Kromatografi. Seksjonen har døgnkontinuerlig drift med ca. 32 bioingeniører i turnus med vakt hver fjerde helg. Helsesekretærer og bioingeniører i dagvaktstillinger jobber også dagvakt hver 4. helg. Vi har høy aktivitet og analyserer ca. 5.3 millioner analyser per år. Sentrallaboratoriet har totalt 100 årsverk fordelt på de tre seksjonene. Under avdelingssjef har Sentrallaboratoriet 4 leger, kvalitetsrådgivere og IKT-rådgivere. Vi kan tilby en avdeling med godt arbeidsmiljø, moderne laboratorieautomasjon, faglige utfordringer og varierte oppgaver. Vi har fokus på høy kvalitet og er akkreditert etter ISO 15189.

Arbeidsoppgavene til lederstøtte vil være varierte. Hovedfokus vil være på turnusplanlegging. Ellers vil ressursstyring fra dag til dag med bl.a. oppdekking av ledige vakter være viktig arbeid. Flere praktiske oppgaver som bestilling av varer, blomster, mat, og organisering i forbindelse med kurs og møter vil fylle dagene. Du skal også kunne avlaste avdelingssjef og de andre seksjonslederne med enkelte administrative oppgaver. Sentrallaboratoriet har ansvar for blodprøvetaking på hele sykehuset. Lederstøtte skal også bidra på prøvetakingsrunder, og i poliklinikken ved behov.

Hvis dette høres spennende ut, så håper vi du vil søke på denne stillingen. 

Tiltredelse 1. oktober eller etter avtale.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsesekretær, bioingeniør eller annet helsepersonell. 
 • Den som tilsettes, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning. 
 • God kjennskap til turnusarbeid  med døgnkontinuerlig drift
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper:

 • Selvgående, initiativrik og pro-aktiv.
 • Serviceinnstilt ovenfor medarbeidere og ledere i avdelingen. Du viser interesse og forståelse for dine kollegaer og strekker deg for å få til gode løsninger når det gjelder turnusplanlegging
 • Strukturert og nøyaktig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å arbeide selvstendig og samtidig en god lagspiller i team
 • Du viser integritet og er lojal til beslutninger
 • Fleksibel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Opplæring
 • Kurs innen bemanning og turnusplanlegging
 • En hverdag med utfordrende oppgaver og gode kollegaer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Som ansatt ved SiV HF vil du være dekket av gruppelivs-, yrkesskade- og ulykkesforsikring fritid fra tiltredelse. For mer informasjon se www.klp.no
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 


Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.