Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lederassistent

Offentlig forvaltning

Diagnostikk- og teknologi divisjonen (DDT) har ansvaret for diagnostiske fagområder innenfor bildediagnostikk, patologi, laboratoriemedisin, mikrobiologi, smittevern og transfusjonstjenester, samt medisinsk teknologi og e-helse for sykehuset og eksterne samarbeidspartnere. Divisjonen har ca. 900 ansatte og drifter på flere lokasjoner, Nordbyhagen, Ski, Lillestrøm, Gardermoen og Kongsvinger.
Stab - og støttefunksjoner i divisjonen støtter opp under divisjonens oppgaver, eksempelvis innen kvalitet, HMS og HR, slik at vi når våre mål.

Lederassistent har oppgaver rettet mot hovedområdene administrasjon, lederstøtte og kommunikasjon, og er organisert i divisjonens stab som for tiden har 12 stillinger.

Vi søker deg som trives med å jobbe både selvstendig og i team, er trygg og initiativrik, og som er bekvem i en rolle hvor du "holder i trådene". Stillingen krever god struktur, systematikk og evne til å holde oversikt over mange oppgaver og prosesser samtidig.

Ditt hovedarbeidssted vil være Nordbyhagen, men noe møtevirksomhet på de øvrige lokasjonene må
påregnes.

Høres dette spennende ut, så oppfordrer vi deg til å søke!

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere må søke elektronisk

           

Arbeidsoppgaver:

 • Generell administrativ støtte og saksbehandling i administrative systemer for divisjonsdirektør/divisjonsledelsen
 • Sekretariats- og saksbehandlingsoppgaver, administrerer møter, ansvarlig for innkalling, bestilling og praktisk gjennomføring av møter, seminarer og sosiale arrangementer internt og eksternt
 • Skrive referater fra ulike møter i divisjonen
 • Bestilling og mottak av utstyr og tjenester
 • Fakturabehandling for stab
 • Holde oversikt over, og følge opp leveranser i divisjonen
 • Diverse praktiske oppgaver
 • Andre oppgaver ved behov
 • Listen er ikke uttømmende

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning
 • Kompetanse/erfaring fra administrasjon og saksbehandling med Office og P360
 • Gode dataferdigheter og kompetanse innen relevante IKT systemer
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra tilsvarende stilling
 • Erfaring/kjennskap til spesialisthelsetjenesten
 • Personlige egenskaper og egnethet vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Strukturert, systematisk og resultatorientert
 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Helhetstenkende og fleksibel
 • God på kommunikasjon og ferdigheter i å kommunisere og bygge relasjoner
 • Gode samarbeidsevner og trives med å gjøre andre gode

Vi tilbyr:

 • En aktiv og spennende jobb, innenfor en arbeidsplass med stor samfunnsmessig betydning
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Varierte og utfordrende oppgaver med mulighet for utvikling
 • Sykehuset har gode velferdstilbud, pensjon og forsikringsordninger for ansatte