• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  21.09.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4065956
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Leder ved Rana PPT

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rana PPT har i dag 14 ansatte og dekker et befolkningsgrunnlag på rundt 34 000 innbyggere. Tjenesten er samlokalisert med logopedtjenesten i Rana, og holder til i lokalene til Rana ungdomsskole.Det er Rana kommune som eier PP-tjenesten, og er vertskommune for Hemnes, Nesna og Rødøy. Vi søker nå etter: 

 • Leder i 100 % fast stilling

Tjenesten er direkte underlagt stabsavdelingen for oppvekt og kultur. 

PPT har et todelt mandat som gir føringer hvordan tjenesten skal jobbe: 

 • Tjenesten skal hjelpe skolen og barnehagen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling slik at alle barn og unge får mulighet til å utvikle sitt læringspotensiale.  
 • Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. 

Mandatet er hjemlet i barnehageloven § 33 og opplæringsloven §5-6. 

Teamarbeid og tverrfaglig arbeid er en sentral del av PPT sitt arbeidsfelt. PPT skal arbeide i tråd med opplæringsloven med forskrift og nasjonale føringer innen individrettet arbeid og systemrettet arbeid.  

Arbeidsområde / arbeidsoppgaver:

 • Faglig, personal og administrativ ledelse og utvikling av PPT 
 • Følge opp og lede avdelingens mål  
 • Legge til rette for god tverrfaglig samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere 
 • Saksbehandling  

 Vi søker etter en leder som har: 

 • relevant master utdanning innenfor pedagogikk og/eller spesialpedagogikk 
 • ledererfaring 
 • god forståelse for PPT sitt oppdrag 
 • gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig 
 • gode ikt-kunnskaper  
 • kompetanse innenfor systemrettet arbeid i barnehage og/eller skole 
 • kjennskap til tidlig innsats 
 • erfaring med utviklingsarbeid  
 • erfaring fra PPT er ønskelig, men ikke et krav 
 • førerkort for kl B

Personlig egnethet / personlige egenskaper:

 • Skaper tillit og er en tydelig leder 
 • Jobber systematisk, strukturert og selvstendig  
 • Er god på relasjoner og samarbeid 
 • Er løsningsorientert og beslutningsdyktig 

Vi kan tilby:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Et variert fagmiljø og hyggelige kolleger  
 • Gode faglige utviklingsmuligheter  
 • Gode pensjons og forsikringsordninger i KLP  
 • Fleksibel arbeidstid 

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til Mona P Bjørkmo, stabsleder for oppvekst og kultur, tlf.: 75 1 45026 eller epost: mona.pedersen@rana.kommune.no

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 21.09.2021

 
 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  21.09.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4065956
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune