• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  04.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1051, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4862263
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Leder for styrket innsats barnehage

Offentlig forvaltning

Bydel Alna søker leder for styrket innsats i barnehage. Fra 1.4.2023 vil forvaltning og ressursdisponering av spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging etter barnehagelovens kapittel 7 organiseres innunder barnehageenheten. Stillingen er nyopprettet og vil inngå i Alna barnehageenhets ledergruppe. 

Alna barnehageenhet ledes i dag av resultatenhetsleder og to avdelingssjefer, henholdsvis leder for HMS og innovasjon og leder for fag og kvalitetsutvikling. Vi jobber for å imøtekomme samfunnets krav, utvikling og forventninger til barnehager av høy kvalitet. Dette krever tilstedeværende ansatte, god struktur, systematikk og god ledelse. I arbeidet med ledelse retter vi fokus på hvordan ledelse utøves og hvordan vi jobber sammen mot felles mål i alle ledd.

Leder for styrket innsats skal sammen med resultatenhetsleder, avdelingssjefer og fagledere/styrere i de enkelte barnehagene, lede og videreutvikle virksomheten innenfor gitte lover og retningslinjer i tett samarbeid med øvrige ansatte og i tråd med brukernes behov. 

Bydel Alna har 25 kommunale barnehager, hvorav en er byomfattende tilbud for barn innen autismespekteret, og 21 private barnehager. 

Til stillingen ligger et totalansvar for forvaltning og ressursdisponering (bemanning) mot både kommunale og private barnehager og familier. Stillingen har personalansvar for p.t åtte årsverk spesialpedagoger, og to årsverk spesialkonsulenter.

Personalansvar for støttepedagoger og støtteassistenter (42 årsverk)  vil bli delegert til styrere i de kommunale barnehagene. 

Vi søker en engasjert og strategisk leder som ønsker å være med og utvikle støttende læringsmiljøer som inkluderer og imøtekommer enkeltbarn og barnegruppenes behov.

Tiltredelse etter avtale

 

Arbeidsoppgaver:

- Ansvar for forvalting av barnehagelovens kapittel 7 

- Ansvar for ressursforvaltning og fordeling av ressurser tilknyttet styrket innsats i henhold til vedtak etter kapittel 7 i barnehageloven 

- Sikre likeverdig behandling mellom kommunale og private barnehager i henhold til behandling av henvisinger til spesialpedagogisk hjelp, vedtak og ressursdisponering
  etter kapittel 7 i barnehageloven 

- Lede an i arbeidet med å få til gode samarbeidsarenaer med interne og eksterne samarbeidspartnere 

- Delta og bidra aktivt inn i avdelingens og bydelens tverrfaglige samarbeid

- Arbeide for helhetlige løsninger og utvikling av bydelens samlede tiltak på oppvekstfeltet 

- Delta i tverrfaglig samarbeid og samhandling med øvrige interne og eksterne samarbeidspartnere for utvikling av tilbud til egne og nye brukergrupper

- Personalansvar

Kvalifikasjoner:

- Ha utdanning som barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk eller spesialpedagog med barnehagefaglig kompetanse

- Ha god økonomisk kunnskap og forståelse  

- Ha gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig 

- Ha nødvendig og oppdatert  kunnskap  innen pedagogiske teorier, praksis og forskning på fagfeltet. 

- Oppfylle språkkrav i henhold til avtale og regelverk gjeldende for Oslo kommunes barnehager 

Personlige egenskaper:

- Bevisst egen lederrolle

- Evne til å ta et analytisk og strategisk perspektiv 

- Ha gode samarbeidsevner og være en relasjonsbygger 

- God struktur- og systemforståelse

- Gode samhandlings- og samspillsevner 

- Ambisiøs og målrettet på barnehageenhetens vegne

- Være utviklings- og endringsorientert

- Ha evne til å koordinere og strukturere med forståelse for nødvendige prioriteringer 

- Legger til rette for mestring og evne til å motivere 

- Ha evne til helhetsvurdering og nytenking 

- Personlig egnethet vil  bli vektlagt. 

Vi tilbyr:

- Faglig utviklende fellesskap 

- Et godt og inkluderende arbeidsmiljø 

- Tydelig ledelsesprofil, struktur og spennende arbeidsoppgaver 

- Et miljø med felles ansvar og delingskultur 

- Mulighet for kompetanseheving 

- Fleksitid

- Lønnstrinn 59 

 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  04.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1051, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4862263
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune