• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  20.02.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5562155
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 02.02.2024
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rana kommune

Leder for fritidstjenesten

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fritidstjenesten er i endring og har fokus på å treffe med våre tilbud. Vi søker derfor en tydelig, fremoverlent, samarbeidsorientert, kreativ og engasjert leder med gode lederegenskaper og som har evne til god økonomistyring.

Fritidstjenestens virksomhet er rettet inn mot barn og unges fritid. Virksomheten er organisert som en del av kulturavdelingen i Rana kommune. Fritidsavdelingen har ansvar for de 2 kommunale fritidsklubbene, samt Ungdommens hus i sentrum. Vi arbeider tett med SLT-koordinator og ruskonsulent. Tjenesten driver også kulturtiltak for funksjonshemmede.

Leder vil ha det økonomiske og administrative ansvaret, inkludert personalansvar for driften av fritidstjenesten. Fritidstjenesten består av 5 årsverk fordelt på 6 ansatte. Det må også påregnes å arbeide ute i tjenestene i deler av arbeidstiden.

Tjenesten er i en omstillingsprosess og arbeidet med å bygge opp nye strukturer er startet. Begge fritidsklubbene skal flytte inn i nye lokaler når disse er klare, samt at Ungdommens hus står overfor en helt ny type drift. Tilbudet til brukere med nedsatt funksjonsevne drives i dag godt og det er etablert mange ulike typer tilbud rundt omkring i byen. Av de store arrangementene kan VAKU, SAKU og Hjertegodfestivalen nevnes.

Mo i Rana er sete for flere store og sentrale kulturinstitusjoner som Nordland teater, Sydsamisk teater, Nasjonalbiblioteket og Nordland fylkesbibliotek. Som festivalby har Mo i Rana de siste årene utviklet seg til å bli sentral, med festivaler innenfor mange sjangre, spredt utover hele året. Kommunen har ellers et aktivt og mangfoldig kulturliv som bl.a. omfatter korps på høyt nasjonalt nivå, en rekke ulike kor og et mangfoldig kunstmiljø. Rana kommune er i vekst, med spennende etableringer som ny storflyplass, Freyrs batterifabrikk og dypvannskai på gang. I den veksten som vi ønsker, vil kulturen spille en viktig rolle for å skape bolyst både for eksisterende og nye innbyggere. Fritidstjenesten skal bidra til attraktive møteplasser for barn og ungdom i samarbeid med andre aktører. Vi ønsker å skape gode opplevelser i trygge omgivelser.

Som leder for fritidstjenesten vil DU kunne bidra direkte inn i dette arbeidet og gjøre en forskjell.

Ved avdeling for Oppvekst og kultur i Rana kommune er det ledig:
• 100% stilling som leder i fritidstjenesten.

Kvalifikasjonskrav:
• Relevant lederutdanning og/eller relevant ledererfaring
• Minimum 3-årig høyere utdanning
• Kompetanse og erfaring fra barne- og ungdomsarbeid
• God kjennskap til og forståelse for arbeid på kulturområdet generelt

Ønskede kvalifikasjonskrav:
• Relevant erfaring med prosjekt/arrangement.

Personlige egenskaper:
• jobber målrettet og strukturert
• er løsningsorientert og beslutningsdyktig
• kan jobbe selvstendig
• har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
• er flink til å bygge nye relasjoner og styrke de eksisterende
• er en god lagspiller
• er fleksibel og interessert i utviklingsarbeid

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:
• Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et kreativt arbeidsmiljø
• Engasjerte medarbeidere
• Gode arbeidslokaler
• Konkurransedyktig lønn og gode pensjonsbetingelser

To referanser må oppgis i søknaden, der den ene må være fra arbeidsgiver. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere som er overtallig eller har omplasseringsbehov, vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Lønn og stillingskode fastsettes i tråd med gjeldende tariffavtale.

Ledere direkteplasseres i lønn og denne fastsettes ut ifra type stilling, kompetansekrav for stillingen og intern lønnsstruktur.

Øvrige stillinger innplasseres i tabell og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Ved krav om politiattest, skal den fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Dette gjelder faste stillinger og stillinger som har minst to års varighet. 

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til

Kultursjef Jørgen Kjærsund, telefon 75 14 55 37, mobil 92621867 eller epost: jorgen.kjaersund@rana.kommune.no

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 20.02.2024

 

 

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  20.02.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5562155
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 02.02.2024