• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4692461
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Leder for estimering

Offentlig forvaltning

Har du erfaring med estimering, kalkulasjon eller oppfølging av store investeringsprosjekt og ønsker å jobbe i et av Norges mest spennende infrastrukturprosjekt?

Som leder for estimering i Fornebubanen vil du i tillegg til å estimere kostnader bli en nøkkelressurs for å realisere våre mål på kost, tid og kvalitet. 

Du vil lede, samordne og videreutvikle en systematisk prosess for kostnadsestimering/kostnadskontroll av om lag 8 km T-bane og seks underjordiske stasjoner. Målet er å optimalisere kostnader for detaljprosjekteringen og gjennomføringen av prosjektet. Du vil lede arbeidet med estimering for byggherre i samarbeid med rådgivende ingeniør. 

Arbeidsoppgaver:

 

 • Bistå prosjektsjef med å utarbeide et realistisk kostnadsoverslag med usikkerhetsanalyser, og holde kostnadsoverslaget jevnlig oppdatert
 • Planlegge og gjennomføre usikkerhetsanalyser
 • Lede usikkerhetsanalyser i samarbeid med prosjektledelsen, påse at estimatet reflekterer en realistisk forventet kostnad for løsningen
 • Utvikle, sammenstille og dokumentere prosjektets basisestimat i samarbeid med prosjektteamet og rådgivere
 • Analysere og optimalisere kostnadsdrivere og kostnadsforskjeller i prosjektet for å sette prosjektledelsen i stand til å finne kostnadseffektive løsninger (design, teknisk løsning og funksjon)
 • Sikre systematikk og prosesser som legger til rette for at byggherren og tekniske rådgivere arbeider enhetlig med optimalisering av tekniske løsninger og kostnader
 • Kvalitetssikre kuttliste og plussliste med oppdaterte beløp og frister for iverksettelse
 • Bistå i estimeringsprosessen i delprosjektene i samsvar med bransjens beste praksis

 

 • Bistå med å sikre riktig kostnadsstruktur og nedbrytning
 • Etablere kostnadsestimater ved ulik prosjektmodenhet
 • Sikre dokumentasjon og forutsetninger lagt til grunn ved endring av omfang og nye estimater
 • Stille krav til kostnadsestimering hos fagdisiplinene i prosjekteringsgruppen
 • Påse at riktig krav stilles til entreprenører og rådgivere
 • Etablere god systematikk for oppfølging av ulike leverandører
 • Overføre kompetanse til prosjektmedarbeidere

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere teknisk eller økonomisk utdanning eller tilsvarende innenfor relevant fagområde, lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanning
 • Erfaring fra estimering eller prosjektstyring i investeringsprosjekter, (industri, infrastruktur eller annet). Det er en fordel med erfaring innen offentlige samferdselsprosjekter
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • Inngående kjennskap til verktøy, systemer og prosedyrer innenfor estimering av store investeringsprosjekter. Erfaring fra offentlige prosjekter vektlegges
 • Sterke analytiske evner

Personlige egenskaper:

 • Analytisk -  du forstår raskt komplekse spørsmål og problemer og foretar sunne og rasjonelle vurderinger
 • Uavhengig – du står trygt på egne bein med fagkunnskapen
 • Resultatbevisst - du er tydelig på hvilke resultater du forventer av dine samarbeidspartnere og du er klar på hva du selv skal levere
 • Overbevisende -  du får folk med på laget ditt
 • Utadvendt og omgjengelig - du får folk til å ønske å samarbeide med deg

Vi tilbyr:

 • Et meget godt arbeidsmiljø preget av dyktige og engasjerte kolleger det er lett å samarbeide med 
 • Arbeidsoppgaver som gir deg gode muligheter for å utvikle deg både faglig og personlig  
 • Moderne lokaler sentralt plassert på Lysaker  
 • Kantineordning som gjør deg mett og lykkelig, men ikke blakk 
 • Trening i arbeidstiden 
 • Fleksitidsordning 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger  
 • Lønn etter avtale 
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4692461
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune