• Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Søknadsfrist
  01.09.2019
 • Stillingsfunksjon
  Lederstilling
 • Ansettelsesform
  workTime.Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Høyere relevant utdanning
 • Arbeidserfaring
  Relevant erfaring
 • Ønsket Språk
  Gode norskkunnskaper
 • Adresse
  9151, STORSLETT
  NORDREISA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  1967154
 • Se her for andre jobber fra Nordreisa kommune
 • Oppdatert 05.08.2019
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nordreisa kommune

Leder for Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms, id 441

Offentlig forvaltning

Nordreisa kommune har ca 5000 innbyggere. Kommunesenteret, Storslett, er regionsenter i Nord-Troms, med en rekke offentlige og private servicefunksjoner, et godt utbygd helsevesen, godt skole- og barnehagetilbud, videregående skole med bl.a. Nord-Norsk Skilinje. På Storslett er det også tilbud om høyere utdanning gjennom Nord-Troms studiesenter. Via Sørkjosen Lufthavn er det daglig flyforbindelse til Tromsø og Hammerfest, E6 går igjennom kommunen, og der er gode bussforbindelser mot nord og sør. Nordreisa kommune har rundt 700 medarbeidere som utfører mange og varierte oppgaver, med et bredt tjenestespekter til befolkningen. Nordreisa kommune tar sitt samfunnsansvar på alvor og jobber for å realisere vår visjon "Mot et åpent kunnskapssamfunn".

For å imøtekomme fremtidens utfordringer og muligheter trenger vi engasjerte, kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere.

Tar du utfordringen?

Innenfor helsesektoren har vi ledig stilling som leder for Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms

Distriktsmedisinsk senter for Nord–Troms er lokalisert på Sonjatun Helsesenter på Storslett. Tjenesten har en områdegeriatrisk tjeneste med tverrfaglig rehabilitering for pasienter med store funksjonstap etter f.eks. slag. Fødestue /barsel med kommunejordmortjenester for 4 kommuner i Nord – Troms. Dialyse med 4 behandlingsplasser, hud poliklinikk med ambulerende hudlege og radiologi. Tjenesten har to sykestuesenger for øyeblikkelig hjelp og 2 kommunale korttidsplasser. I tillegg er Ishavsklinikken etablert poliklinikk for øre, nese, halstjenester i samme lokaler.

Nordreisa kommune har arbeidsgiveransvar og UNN HF medfinansierer og har driftsansvar for spesialisthelsetjenestene gjennom egne avtaler. Det er avtaler og samarbeid med kommunene Kåfjord, Kvænangen og Skjervøy.

Avdelingen har overlegestilling og spesialsykepleier innen geriatri. Fysioterapeut, ergoterapeut og logoped er og tilknyttet tjenesten. Øvrige personale består av jordmødre, sykepleiere, helsefagarbeidere og sekretær. Det er etablert et områdegeriatrisk team.

Avdelingen har til sammen 32 dyktige medarbeidere.

Tjenesteområdet kan bli endret som følge av omorganisering.

DMS leder rapporterer direkte til rådmann, og er med i rådmannens ledergruppe. DMS leder rapporterer også til UNN HF.

Vi søker en leder som er engasjert, og har forståelse for samfunnets behov for velferdstjenester og som forstår samspillet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker en leder som kan være med på å utvikle DMS tjenesten videre til beste for innbyggerne i Nord-Troms.

Ansvarsområde:

 • lede og samordne tjenesten internt

 • lede og samordne tjenesten i forhold til samarbeidspartnere eksternt

 • fag- personal- og økonomiansvar

 • utvikling av tjenesten, vedlikeholde og opprette nye prosjekter for likeverdige helsetjenester i Nord-Troms

Kvalifikasjonskrav:

Vi søker etter en utviklingsorientert og tydelig person med høyere relevant utdanning og erfaring. I tillegg til fagkunnskap bør du ha kunnskap om økonomi, administrasjon og ledelse av medarbeidere. Du har forståelse for hva moderne helsetjenester er, og er villig til å benytte teknologi for å lykkes med fremtidsrettede tjenester. Det er en fordel om du har kjennskap til offentlig virksomhet. Gode norskkunnskaper, samt gode IKT kunnskaper er en forutsetning i stillingen.

Ønskede personlige egenskaper:

Vi søker etter en person som har vilje og engasjement til å utvikle fagområdet sammen med ansatte, slik at vi kan levere gode og moderne tjenester til befolkningen i Nord-Troms.  Vi søker deg med strategisk blikk og som har evne til å drive fram gode prosesser for utvikling av tjenestene. Vi søker deg som har inkluderende lederstil og som er opptatt av å bygge gode kulturer for å samles om felles utfordringer og mål. Personlig egnethet der derfor avgjørende.

Vi kan tilby:

 • En spennende lederstilling med mulighet til å utvikle helsetjenester til beste for hele befolkningen i Nord-Troms

 • deltakelse i ledernettverk og lederutvikling

 • trivelig arbeidsmiljø med høgt kompetansenivå innenfor flere fagfelt

 • lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsordninger

 • flyttegodtgjøring

Nordreisa omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark.

Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med rådmann Anne-Marie Gaino, tlf 77 58 80 03 eller service- og personalsjef Christin Andersen på tlf. 77 58 80 04.


Om søknaden

 • Søknadsfrist: 1. September 2019. Søker bes oppgi minst to referanser.

 • Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtale.

 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

 • Alle oppfordres til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter

 • Søknad med CV. Dokumentasjon i form av godkjente kopier av attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller bedt tatt med ved intervju. Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

 • Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om, og begrunne, dette i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om unntak fra offentliggjøring ikke blir tatt til følge.

Velkommen som søker på spennende lederstilling i Nordreisa kommune.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet for videresalg av denne annonsen.

 

 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Søknadsfrist
  01.09.2019
 • Stillingsfunksjon
  Lederstilling
 • Ansettelsesform
  workTime.Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Høyere relevant utdanning
 • Arbeidserfaring
  Relevant erfaring
 • Ønsket Språk
  Gode norskkunnskaper
 • Adresse
  9151, STORSLETT
  NORDREISA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  1967154
 • Se her for andre jobber fra Nordreisa kommune
 • Oppdatert 05.08.2019