• Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Søknadsfrist
  01.12.2021
 • Sted:
  STORSLETT
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4229976
 • Se her for andre jobber fra Nordreisa kommune

Leder for barnevernstjenesten

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi trenger deg som har et sterkt ønske om å bidra til en av de viktigste lederoppdragene i Nordreisa kommune.

Som leder i Nordreisa kommune har du ansvar for:

 • Økonomi
 • Personal
 • Fag

Barneverntjenesten vil tilhøre inn under Familiesenteret fra og med 1.1.2022.
Barnevernloven har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid, samt at barn og unge skal sikres trygge oppvekstsvilkår. 

Barnevernloven og barnevernretten bygger på tre hovedprinsipper: det biologiske prinsipp, minste inngreps prinsipp og hensynet til barnets beste. Disse prinsippene ligger til grunn for utøvelse av myndighet i tråd med barnevernloven, og er styrende for de avgjørelsene som blir fattet etter denne loven.

Arbeidsoppgaver:


 • Faglig ansvar og kvalitetssikring for saksbehandling etter Lov om barneverntjenester
 • Vedtaksmyndighet
 • Lede teamet til måloppnåelse og bygge opp gode strukturer i tjenesten sammen med de ansatte og veilederteamet fra BUFDIR
 • Personalansvar for ansatte i barnevernstjenesten i samarbeid med leder for Familiesenteret
 • Videreutvikle et dyktig, dynamisk og motivert team sammen med veilederteamet 
 • Deltakelse i ledergruppen til oppvekst og kultur
 • Veilede ansatte i saksbehandling
 • Samarbeide med aktuelle aktører for å implementere  Barnevernsreformen - en oppvekstreform

  Bakgrunnen for å flytte mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, er kommunenes nærhet til familiene og innsikten i barnas og foreldrenes behov.  Barnevernsreformen skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats.

  Reformen regulerer først og fremst barnevernet, men målene i reformen nås gjennom endringer i hele oppvekstsektoren i kommunene. Samlet sett er barnevernsreformen i realiteten en oppvekstreform, hvor kommunene tilrettelegger for tverrfaglig samhandling mellom ulike kommunale tjenester og nivåer.
  Målet er at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt.
   

Kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring
 • Økonomiforståelse
 • Rapporteringsforståelse
 • Har erfaring fra endringsarbeid i familier med sviktende omsorg
 • Arbeider selvstendig
 • Tenker helhetlig og ikke avgrenset
 • Vektlegger tverrfaglig samarbeid
 • Har gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • God skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

Vi se etter deg som

 • har evne til god og tillitsfull kommunikasjon med mennesker i vanskelige livssituasjoner, kollegaer og samarbeidsinstanser
 • Kan lede en faggruppe som har ulik kompetanse og erfaring
 • har god kompetanse på oppfølging og tilrettelegging for arbeidsnærvær
 • har evne til og erfaring fra å jobbe strukturert og planmessig
 • er etterrettelig
 • høy grad av tilstedeværelse på jobb
 • har gode samarbeidsevner
 • er selvstendig og initiativrik
 • har gode evner til faglig og etiske refleksjoner
 • har stor arbeidskapasitet
 • er lærevillig, robust og tåler et variert og høyt arbeidstempo

Vi tilbyr:

 • Nordreisa kommune samarbeider med med BUFDIR og har fått tildelt et veilederteam som skal følge tjenesten ut 2022.
 • Veiledningsteam er et tilbud om veiledning til kommuner som ønsker å styrke og utvikle barneverntjenesten. Veiledningsteamet består av erfarne og kompetente veiledere. Veiledningen skal støtte kommuneledelsen og barnevernleder i å drive utviklingsarbeid slik at barneverntjenesten kan utvikle sin praksis og oppnå bedre resultater. 
 • Flyttegodtgjøring etter gjeldene regler
 • Skattefradrag i Nord-Troms og Finnmark
 • Gode lønnsbetingelser
 • Et godt og stabilt lederteam i sektor for oppvekst og kultur med 11 virksomhetsledere 
 • Muligheter for videreutdanning
 
 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Søknadsfrist
  01.12.2021
 • Sted:
  STORSLETT
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4229976
 • Se her for andre jobber fra Nordreisa kommune