• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  22.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5074012
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Leder for Aktivitetsskolen

Offentlig forvaltning

Disen skole søker en engasjert, motivert og dyktig leder for Aktivitetsskolen (AKS)

Disen skole er en grunnskole med elever på 1.-7.trinn i bydel Nordre Aker. Skolen har rundt 540 elever. Aktivitetsskolen er for elever fra 1.-4. trinn, samt innimellom noen elever på høyere trinn. Vi har i dag 270 barn fordelt på fire baser, og 27 ansatte.

Aktivitetsskolen skal bygge opp under skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. Rammeplanen for aktivitetsskolen rammer inn i fire ulike målområder:

-natur, miljø og bærekraftig utvikling
-fysisk aktivitet
-kunst, kultur og kreativitet
-mat og helse

Leder på aktivitetsskolen på Disen er en av fire ledere på skolen, og er en naturlig del av skolens lederteam. AKS-leder, i samarbeid med resten av ledergruppen, sørger for kompetanseheving og utvikling på skole og i AKS, slik at medarbeidere mestrer sine arbeidsoppgaver, utvikler seg og deltar aktivt i samarbeid med hverandre.  Lederen på AKS er god på relasjoner, og modellerer dette for barn og voksne. AKS-leder skal ha høyere pedagogisk utdanning.

Skole og AKS på Disen samarbeider tett, og planlegger sammen der det er mulig og naturlig, og jobber med et planmessig og strukturert samarbeid mellom lærerne og medarbeiderne i AKS. Det er et tett og godt samarbeid mellom FAU på skolen og AKS, og det er viktig at AKS-leder fortsetter dette.

Stillingen er et vikariat, med ønsket oppstart i mai/juni 2023, og med varighet ut januar 2024. Det kan bli aktuelt med forlengelse av vikariatet.

Kvalifikasjoner:

AKS-leder på Disen skole har følgende kvalifikasjoner

-har høyere pedagogisk utdanning
-liker å jobbe med barn og har ambisjoner om høy kvalitet på aktivitetsskolen
-har erfaring og trives med ledelse og organisering av ansatte 
-liker å ha personalansvar og forstår viktigheten av et godt og inkluderende arbeidsmiljø 
-kan tenke strategisk, legge en strategi og følge den
-har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, et godt språk, og er god til å informere med klart språk
-har erfaring med saksbehandling, og har gode IKT kunnskaper 
-kan økonomi, budsjett, regnskap, rapporteringer og analyser

Personlige egenskaper:

AKS-leder på Disen skole har følgende personlige egenskaper

-er tydelig, hyggelig, varm og inkluderende som leder
-er god til å bygge relasjoner
-er en motiverende og positiv person og leder
-ser muligheter og løsninger, og har evnen til å stå i situasjonen når det er riktig, og evnen til å stoppe eller snu når det er riktig
-har vilje og evne til målrettet samarbeid rundt elever, medarbeidere og foresatte
-jobber selvstendig og er løsningsorientert, men liker og er trygg og åpen i samarbeid med andre

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

-jobb på en skole og aktivitetsskole som satser på å bidra til å
styrke barnas motivasjon, mestringsfølelse og læring
-jobb i et hyggelig og godt fungerende lederteam
-dyktige og hyggelige kollegaer
-et godt arbeidsmiljø, der det skjer mye gøy
-flotte barn og foreldre som samarbeider, og som hjelper oss mye
-et godt samarbeid med skolens øvrige personale
-mulighet for både individuell og felles kompetanseutvikling
 
Lønn etter avtale  

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  22.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5074012
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune