Ledig stilling

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Leder for 5-døgnspost

Vil du være med å videreutvikle morgensdagens psykiatriske tilbud? Ønsker du å lede en sengepost i en klinikk med svært sterkt fagmiljø?

Vår leder av 5-døgnposten søker nye utfordringer, og i den forbindelse søker vi deg som vil lede og videreutvikle seksjonen.

Lederen vi ønsker oss er trygg og samlende, har relevant faglig bakgrunn, ledererfaring og gjerne lederutdanning. Du vil rapportere til klinikksjef og være del av ledergruppen i Senter for psykisk helse og rus. Du vil få jobbe i samspill med erfarne og dyktige kollegaer i et støttende og inkluderende arbeidsmiljø. Det få ledernivåer i sykehuset, og de korte beslutningsveiene muliggjør endringer.

5-døgnsposten har 10 døgnplasser og tilbyr planlagte innleggelser til pasienter med allmenpsykiatriske problemstillinger, med aktiv individual-, gruppe- og miljøterapi. I tillegg har posten to stabiliseringsplasser for pasienter med behov for kortvarig ivaretakelse i døgnenhet, men som ikke trenger innleggelse i akuttpsykiatrisk avdeling. Posten skiller seg fra de fleste andre DPS-døgnposter ved at den er helt adskilt fra den akuttpsykiatriske behandlingskjeden. 5-døgnsposten er også en del av Lovisenberg Diakonale Sykehus sin satsning på måling av behandlingseffekt.

Seksjonen er tverrfaglig sammensatt med en stabil og erfaren personalgruppe. Høsten 2022 skal alle ansatte gjennom kurs i mentaliseringsbasert miljøterapi.

Arbeidsoppgaver:

• Helhetlig lederansvar knyttet til fag, drift, økonomi og personalansvar
• Realisere seksjonens oppgaver i tråd med sykehusets mål, strategi og kvalitetspolitikk
• Bidra til at avdelingen driver systematisk utvikling av tjenestene og holder en høy faglig standard
• Bidra til godt samarbeid internt, og med eksterne samarbeidspartnere
• Det vil kunne være rom for avgrensede kliniske oppgaver hvis ønskelig

Vi søker deg som:

• er en samlende og trygg leder, som skaper tillit og gode relasjoner
• liker å ta ansvar og har et godt overblikk i krevende situasjoner
• motiverer andre, bidrar med kunnskap og stimulerer til forandring og nytenkning
• har god beslutningsevne og høy gjennomføringsevne, og har god evne til å strukturere og organisere arbeidet
• har god kjennskap til psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten
• er opptatt av pasientbehandling med høy kvalitet

Senter for psykisk helse og rus (SPHR), Lovisenberg Diakonale Sykehus:

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjort en stor og høyt prioritert del av virksomheten siden langt tilbake. Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler (Åpen Dør; se f.eks. artikkel I Tidsskrift for Norsk Psykologforening 01.06.22), etablering av ulike ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt (se f.eks. www.kjernebatteriet.online). Vår visjon er å være en dynamisk og inkluderende arbeidsplass med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse. Vårt opptaksområde er Grünerløkka, St.Hanshaugen og Gamle Oslo, med til sammen 160 000 innbyggere. Det er sammensatte bydeler i stadig utvikling, noe som gjør jobben vår utfordrende og givende. Vi får gode skårer i medarbeiderundersøkelser på sosial trivsel. Vi kommer til å bygge videre på det gode arbeidsmiljøet vi har, hvor åpenhet, raushet og respekt for pasienter og kollegaer står høyt. Vi er opptatt av at man skal kunne utvikle seg faglig hos oss, og vi ønsker å ha det gøy på jobb.

Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.