• Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  14.10.2021
 • Sted:
  GJØVIK
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  GJØVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4096783
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune

Leder beredskap/ varabrannsjef 100 % fast st.

Gjøvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Brann og redning

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.

Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring.

Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen «universitetsbyen Gjøvik- ledende i bærekraft vekst og utvikling». Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende abeidsgiver med rom for utvikling.

Brann- og redningsavdelingen er organisert med en kasernert beredskapsstyrke og forebyggende avdeling med feiere og tilsynspersonell. Det er felles overordnet vakt sammen med Vestre Toten kommune. I tillegg drifter Gjøvik brann og redning en redningsdykkertjeneste som dekker Innlandet fylke.

Leder beredskapSentrale arbeidsoppgaver og ansvarsfelt :
 • Faglig og administrativ leder av beredskapsavdelingen

 • Være et bindeledd internt mellom vaktlagene og brannvesenet forøvrig

 • Utarbeide, vedlikeholde og kvalitetssikre det operative planverket for beredskap

 • Være utviklingsorientert, beslutningsdyktig, tydelig og samlende som leder i utøvelsen av den operative og administrative tjenesten

 • Kvalitetssikre og implementere HMS-rutiner i daglig drift

 • Stillingen inngår i 5-delt overbefalsvakt og må derfor oppfylle krav til beredskap og innsatstid mv., i henhold til §4-10,5-6, 7-10  i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

 • Leder beredskap rapporterer til brannsjef og stillingen er organisert i virksomhetsområde Teknisk Drift.

Kvalifikasjonskrav :

Kvalifikasjoneriht. § 7-8 i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

 Leder beredskap skal ha gjennomført beredskapsutdanning trinn III/ ledelse trinn D inkl forkurs. Skal ha utdanning som branningeniør fra ingeniørhøgskole, eller annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå. Søkere med høyskoleutdanning vil bli foretrukket.

Tidligere ledererfaring kreves, gjerne fra operativ virksomhet.

Det kreves førerkort kl. B og kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160)

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på :
 • Tidligere ledererfaring, gjerne fra operativ virksomhet.

 • Personlig egnethet og interesse for fagområdet

 • Være tydelig og motiverende med stor sosial kompetanse

 • Gode lederegneskaper med stor gjennomføringsevne og beslutningsdyktighet

 • Dokumentert praksis fra ledelse og drift av yrkesbrannvesen

 • Erfaring med kommunal saksbehandling, lønns- og  tariffarbeid, bruk av EDB-verktøy og programvare samt god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

 • God fysikk

 •  Det kreves fremlagt helseattest og politiattest for stillingen.

Vi kan tilby:
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med ansatte som er faglig dyktige og motivert for sin jobb

 • Godt arbeidsmiljø

 • Lønn etter avtale

 • Fleksibel arbeidstid, velferds- og pensjonsordninger

 • Gode utviklingsmuligheter

 Kontaktpersoner:

For spørsmål om stillingen, kontakt brannsjef Geir Atle Engen, på telefon 95 96 03 50.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

 

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.
Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no  

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

 
 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  14.10.2021
 • Sted:
  GJØVIK
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  GJØVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4096783
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune