Ledig stilling

Hemsedal Kommune

Leder av Familiens hus

Offentlig forvaltning

Vi har for snarlig tiltredelse ledig en 100% fast stilling som avdelingsleder p.t. Familiens Hus.

Hemsedal kommune har etablert Familiens Hus, som samordner tjenester til barn og unge under 18 år, for å tilby en helhetlig og familiestøttene tjeneste. Tjenestene som inngår er helsestasjon m/ jordmor, skolehelsetjeneste, familieterapi og psykisk helse. Avdelingen har gode samarbeidspartnere både internt og eksternt.

Stillingen som avdelingsleder rapporterer direkte til helse- og omsorgssjef. Etaten er under utvikling, og dette er en spennende stilling for en engasjert og framoverlent person som vil være med på å utvikle tjenestene i helse og omsorg. Vi har fokus på tverrfaglig samarbeid, noe som i årene fremover kan føre til endringer både i organisering og lederstruktur. 

Arbeidsoppgaver

 • Utøve tjenester, drifte og videreutvikle Familiens hus
 • Fag-, personal- og økonomiansvar
 • God kjennskap til gjeldende lovverk
 • Definere og utvikle mål sammen med kollegaer
 • Initiere og bidra til endrings- og utviklingsarbeid
 • Styrke, systematisere og formalisere tverrfaglig arbeid

Vi søker etter en leder som:

 • Har ledererfaring og erfaring fra tjenesteyting innen fagområdet
 • Er kvalitetsbevisst og kan vise til gode resultater
 • Har økonomisk forståelse og erfaring med budsjett-/ og økonomiarbeid
 • Har erfaring fra prosjekt-/ og innovasjonsarbeid
 • Er tillitsskapende og god til å bygge relasjoner

Personlige egenskaper

 • Empatisk, tilstedeværende, ansvarsbevisst og tydelig
 • Endringsvillig, god til å samarbeide og motivere
 • Strukturert, evner å delegere og stille krav
 • Målbevisst, beslutningsdyktig og resultatorientert
 • God på kommunikasjon, både skriftlig og muntlig

Krav til kompetanse:

Relevant helsefaglig utdanning fra høgskole-/universitet, minimum bachelor nivå.
Det vil bli lagt stor vekt på referanser og personlig egnethet.

Generell informasjon

 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende lov- og avtaleverk
 • Medlemskap i Kommunal landspensjonskasse (KLP) / Statens pensjonskasse

Søkerlister er offentlige jf. offentlighetslova §25. Dersom du ønsker at søknaden din ikke skal offentligjøres må du krysse av og begrunne dette i søknadsprosessen. Om dette ikke blir tatt til følge vil du som søker bli varslet, og du kan da velge å trekke din søknad før søkerlisten blir utarbeidet.

Elektronisk søknadsprosess 
Søknad sendes elektronisk, og vitnemål og attester skal lastes opp som en del av søknaden. Referanser vil bli innhentet. 

Kontaktpersoner
Inger Lill Solberg, Helse- og omsorgssjef, mobil: 90891370, Inger.Lill.Solberg@hemsedal.kommune.no
Karl-Henrik J. Thorset, Kvalitets og fagutvikler/Spesial sykepleier, mobil: 97498919, henrik.thorset@hemsedal.kommune.no