• Bedrift
  Sandnes kommune
 • Søknadsfrist
  29.06.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  4306, SANDNES
  SANDNES
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4673254
 • Se her for andre jobber fra Sandnes kommune
 • Oppdatert 17.06.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sandnes kommune

Leder åpen internasjonal kulturbarnehage / veileder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sandnes kommune v/ Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) har ledig en stilling innen barnehageområdet. Det vil være en delt stilling med 50 % lederansvar for vår åpne internasjonale kulturbarnehage og 50 % stilling som faglig veileder i barnehage innen det flerspråklige feltet.
FBU er Sandnes kommune sitt ressurssenter på det flerspråklige feltet. Foruten fagledere er det ansatt tospråklige assistenter og tospråklige lærere på senteret. Disse jobber direkte med barn og unge i barnehagene og skolene.
https://www.minskole.no/fbu 

Åpen internasjonal kulturbarnehage er en del av kommunens satsing for å oppnå økt barnehagedeltakelse hos minoritetsspråklige barn i Sandnes kommune. Den åpne barnehagen blir et lavterskeltilbud hvor fokuset er å rekruttere til ordinært barnehagetilbud. Barn og foreldre skal derfor bli kjent en dagsrytme, tradisjoner og innhold som man vil møte i de ordinære norske barnehagene. Den åpne internasjonale kulturbarnehagen skal i tillegg være en møte- og inkluderingsarena.

Satsingen har en prosjektleder som lederen i den åpne barnehagen vil samarbeide tett med. Denne prosjektlederen samarbeider med kommunale tjenester og frivillige organisasjoner i Sandnes som møter satsingens målgruppe. De hjelper også å rekruttere målgruppen til Åpen internasjonal kulturbarnehage. Den åpne barnehagen samarbeider med Kulturskolen i Sandnes, og disponerer lokaler i kulturskolen. Kulturaktiviteter står derfor sentralt i denne åpne barnehagen.
Satsingen er finansiert av midler fra Utdanningsdirektoratet, og har vært åpen siden 2019. 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver leder åpen internasjonal kulturbarnehage:
Veiledning til personale og foreldre
Pedagogisk ledelse
Tett samarbeid med prosjektleder «Rekruttering av minoritetsspråklige barn i barnehagen». Å bidra til å nå målet ved å rekruttere flere minoritetsspråklige barn i ordinær barnehage.

Arbeidsoppgaver Faglig veileder barnehage:
Bidra til økt kompetanse i arbeidet med flerspråklige barn i barnehagene i Sandnes. Det skjer gjennom veiledning og kompetansehevingsarbeid på enhetsnivå.
Samarbeid med de andre støttetjenestene i kommunen
Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere
Tett samarbeid med fagledere i virksomheten

Kvalifikasjoner:

Godkjent førskolelærer-/Barnehagelærerutdanning (Bachelor 180 studiepoeng)
Veiledningskompetanse
Erfaring fra barnehage er ønskelig
Videreutdanning innen det flerspråklige feltet (Lang relevant praksis innen feltet kan vurderes som likeverdig med videreutdanning)
Erfaring fra arbeid med minoritetsspråklige barn og foreldresamarbeid er en fordel
Norskkompetanse på minst C1-nivå
Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse.


Personlige egenskaper:

Du har gode relasjonsbyggende ferdigheter i et interkulturelt miljø, og evne til å skape kontakt med barn og voksne
Du er en lagspiller som ser deg selv og FBU som en viktig del av laget rundt flerspråklige barn og unge.
Du tenker og sier VI - ikke jeg
Du kan arbeide strukturert og selvstendig
Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Du tar initiativ og er god på å se hva som trengs rundt deg
Du er positiv, engasjert og fleksibel
Du har god arbeidskapasitet
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

Lønns- og arbeidsforhold etter kommunale vilkår
En internasjonal og spennende arbeidsplass med god trivsel blant medarbeiderne
En spennende og aktiv hverdag

 

 • Bedrift
  Sandnes kommune
 • Søknadsfrist
  29.06.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  4306, SANDNES
  SANDNES
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4673254
 • Se her for andre jobber fra Sandnes kommune
 • Oppdatert 17.06.2022