Detaljer


Ledende spesialsykepleier / gruppeleder

Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet.

Nå søker vi en faglig engasjert, strukturert og fleksibel ledende spesialsykepleier/ gruppeleder til Klinikk for psykisk helsevern, Post 4A, som deler våre verdier og vil bli med på laget.

Stillingen er en 100 % fast dagstilling.

Vi søker deg som har gode samarbeidsevner og en positiv innstilling til å behandle mennesker i krise. Du må like å ta ansvar og ha et godt overblikk i krevende situasjoner. I tillegg bør du ha god beslutningsevne og høy gjennomføringsevne.

Som gruppleder vil du være pådriver for kvalitets- og utviklingsarbeidet i avdelingen. Du må ha evne til å veilede og motivere andre, bidra med kunnskap og stimulere til forandring og nytenkning. Du vil inngå i postens ledergruppe som består av avdelingsleder og to gruppeledere. Gruppelederne er også avdelingsleders stedfortredere.

Ved Klinikk for psykisk helsevern behandler vi hovedsakelig pasienter med schizofreni, depresjon, psykoser, bipolar lidelse, og personlighetsforstyrrelser, ofte i kombinasjon med rusmisbruk. Vi tilbyr blant annet samtaleterapi, miljøterapi, psykoedukasjon og medikamentell behandling.

Vi har fokus på fysisk aktivitet og hverdagsmestring. Klinikken har et mål om å være nytenkende. Vi benytter sansestimulering og musikkterapi som en del av behandlingstilbudet.

Arbeidsmiljøet vårt er åpent, raust og trivelig. Respekt for pasienter og kollegaer står høyt, og vi er spesielt opptatt av å redusere behovet for tvang i pasientbehandlingen. Hos oss vil du møte erfarne og dyktige kollegaer, og det er gode muligheter for faglig utvikling.

Klinikk for psykisk helsevern har startet prosjekt »Åpen dør-policy», og post 4A er en del av dette. Prosjektet skal bidra til redusert bruk av tvang, økt brukermedvirkning og mindre vold/trusler mot ansatte. Vi er nå helt i startfasen av prosjektet.

Du må være autorisert sykepleier/vernepleier. Det er ønskelig at du har videreutdanning i psykisk helsearbeid og solid erfaring med psykisk helsearbeid – gjerne fra akuttpsykiatri.

Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Det vil bli gitt individuelt tilpasset opplæringsprogram for stillingen. Personlig egnethet vektlegges.