Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ledende spesialsykepleier - fag/drift 

Offentlig forvaltning

 Avdeling for anestesisykepleie ved OUS har høyt kvalifiserte og engasjerte anestesisykepleiere ved 8 seksjoner lokalisert ved Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Seksjonene utøver anestesisykepleie til alle fagområder innen akutt behandling, kirurgi og intervensjonsbehandling. Avdelingen tilrettelegger for et godt fagmiljø gjennom egne fagstillinger, opplæring for nyansatte og eget kompetanseprogram med miniseminarer og kompetanseuke.

Seksjon 6, Ullevål søker ledende spesialsykepleier i 100 prosent fast stilling, dagtid. Stillingen er knyttet til Øyeavdelingen i bygg 36 på Ullevål. 

Er du kvalitetsbevisst, tar utgangspunkt i pasientens behov, har gode samarbeidsevner og med lederegenskaper? Har du evne til å inspirere og opprettholde et utviklende godt arbeids og fagmiljø? Ja, da er du den rette søker.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Driftsansvar innenfor enhetens virksomhetsområde, fordeling av tildelte personalressurser og avvikling av operasjonsprogram.
 • Kvalitetssikring av enhetens virksomhet gjennom å sørge for god opplæring, veiledning og utarbeidelse av kvalitetssystemer.
 • Bidra til å etablere faglige og kvalitetsforbedrende nettverk på tvers av avdelinger/seksjoner og mellom anestesisykepleier/leger/laboranter.
 • Aktivt bidra til at engasjement og faglig kompetanse kommer enheten og avdelingen til gode.
 • Arbeide strategisk for å styrke fremtidige kompetansebehov.
 • Arbeide kunnskapsbasert.
 • Veiledning og undervisning i forhold til seksjonens ansvarsområde og dens forpliktelser.
 • Arbeide i henhold til stillingsbeskrivelse, Personal- Ledende Spesialsykepleier, fag- drift.  

Kvalifikasjoner:

     Kvalifikasjons- og kompetansekrav- minimumskrav (må ha): 

 • Offentlig godkjent sykepleierutdannelse
 • Spesialutdanning i anestesisykepleie.
 • Relevant og bred klinisk erfaring med pasienter fra relevant fagområde og av minimum 2 års varighet.

     Kvalifikasjons- og kompetansekrav- Ønskelig (bør ha):

 • Leder/Master kompetanse, eventuelt forpliktet gjennomført.
 • Undervisnings / veileder kompetanse.    

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og godt humør.
 • Nøyaktig og pålitelig.
 • Løsningsorientert.
 • Strukturert og effektiv
 • Selvstendig.
 • Engasjert og engasjerende.
 • Gode samarbeidsevner og lederegenskaper. Du har evne til å se dine medarbeidere.
 • Må trives i et aktivt og hektisk miljø.
 • Fleksibel.
 • Aktiv i prosesser og lojal ovenfor beslutninger.  

Vi tilbyr:

 • Faglig spennende stilling i en avdeling preget av kvalitet og innovasjon.
 • Utfordrende og selvstendig arbeid i et stabilt og godt arbeidsmiljø.
 • Gode muligheter for kurs og faglig påfyll.
 • Fri helger og høytider.