Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ledende spesialsykepleier drift

Offentlig forvaltning

Barneintensiv, Ullevål, søker ledende spesialsykepleier drift i fast stilling.
 

Barneintensiv Ullevål er en av 10 seksjoner i Postoperativ/Intensivavdelingen, Akuttklinikken, OUS. Barneintensiv er en liten seksjon som behandler barn i alderen 0-18 år som krever intensiv - og/eller intermediær overvåkning. Eksempelvis medisinske tilstander som bronkiolitt, ketoacidose, barn med kramper, sepsis/meningitt, akutte forgiftninger mm. I tillegg er OUS Ullevål regionalt traumesenter for Helse Sør-Øst. Dette medfører at seksjonen tar i mot barn som kommer inn i traumemottak og som videre vil kreve intensiv behandling/overvåkning. Det kan være komplekse skader etter fall-,sykkel-,ake-, ski-,trafikkulykker. Vi yter spesialisert intensivsykepleie som inkluderer avansert respiratorbehandling og NIV-behandling. Barneintensiv har spesialkompetanse innen tidlig rehabilitering til barn med traumatisk hodeskade. Familieperspektivet er sentralt hos oss og ivaretakelse av foreldre og søsken i krise er en viktig del av det daglige arbeidet.
 
Ledende spesialsykepleier drift må kunne bidra til å bygge videre på et godt sosialt miljø ved seksjonen.
Arbeidstempoet vil tidvis være meget høyt, og den som innehar stillingen må kunne takle et høyt arbeidspress. Ledende spesialsykepleier drift forventes å være en positiv bidragsyter til videreutvikling av seksjonen både med tanke på ressursutnyttelse, fag- og systembygging og samarbeid med andre deler av sykehuset. Leder- og driftserfaring fra postoperative seksjoner eller intensivseksjoner er en fordel, men ikke et krav. Stillingen innebærer arbeid hver tredje helg. Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.  
 
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.  
 

Kvalifikasjoner:

 

- Intensivsykepleier 

- Klinisk erfaring fra intensiv- eller postoperativ miljø

- Kjennskap til turnusplanlegging og GAT er ønskelig, men ikke et krav

- Ledererfaring

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

-ledende spesialsykepleier drift er en del av lederteamet i seksjonen og må således ha gode sosiale kvalifikasjoner, være særs etterrettelig og tydelig

-Jobben vil innebære evne til raske omstillinger, da det er behov for å kunne finne løsninger knyttet til bemanning og drift på kort tid

-Evne til å jobbe under høyt arbeidspress i perioder

-Positiv, samlende, motiverende

-Personlige egenskaper hos søker vil vektlegges sterkt

Vi tilbyr:

  • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
  • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
  • Et spennende arbeidsmiljø
  • Engasjerte og dyktige kolleger
  • Lønn etter avtale
  • En arbeidsplass som er en IA-bedrift