Ledig stilling

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Ledende radiograf

På Lovisenberg Diakonale Sykehus er vi opptatt av å utvikle medarbeidere og ledere, samspille godt med våre tillitsvalgte, og å lage et godt arbeidsmiljø som fremmer nærvær. Radiologisk avdeling har totalt 44 gode kollegaer og nå er vi på utkikk etter en ny medarbeider. Vi søker deg som er kunnskapsrik og har en sterk indre motor.

Nå søker vi en dyktig og fremtidsrettet Ledende radiograf til en 100 % fast stilling.

Avdelingen er organisert i Kirurgisk klinikk og utførte i 2022 50.000 undersøkelser.
Utstyrsparken består av 3 konvensjonelle røntgenlaboratorier, hvorav 2 med gjennomlysning. 1 ultralydlaboratorium, 2 CT laboratorium og 1 MR laboratorium. Avdelingen har døgnkontinuerlig drift og radiografer går i tredelt turnus eller jobber dagtid.

Sykehuset har fokus på kompetanse, kvalitet og pasientsikkerhet i alle ledd. Vi benytter blant annet E-håndbok, Kompetanseportalen og Læringsportalen som kvalitetsverktøy. Av kliniske verktøy bruker vi Dips EPJ og Sectra, RIS/PACS.

Som Ledende radiograf er du en del av avdelingens lederteam og rapporterer til avdelingsleder. Stillingen er uten personalansvar.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for turnusplanlegging i GAT for hele avdelingen. Daglig ajourhold i GAT
 • Være pådriver for gjennomføring og bistå fagradiografer med intern revisjon
 • Medansvar for fagprosedyrer
 • Ajourhold i Kompetanseportalen og enkelte prosedyrer i e-håndbok
 • Sørge for gjennomføring av årlig brannvern- og HLR-kurs for ansattgruppen
 • Smittevernkontakt for avdelingen
 • Pasientrettede radiograffaglige oppgaver
 • Oppgaver delegert fra avdelingsleder
 • Stedfortreder for avdelingsleder

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med arbeidstidplanlegging i GAT. Avdelingen benytter kalenderplan
 • Norsk autorisasjon som radiograf
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Ledererfaring/utdanning er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges høyt
 • Endringsvillig, løsningsorientert og evne til å utøve transformasjonsledelse
 • Positiv personlighet, gode samarbeidsevner og faglig engasjement

Arbeidsmiljøet vårt er stimulerende og utviklende, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Her får du erfarne og kunnskapsrike kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy kompetanse, og mange muligheter til å utvikle deg faglig.

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med høy grad av autonomi
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et godt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Opplæring etter behov
 • Lønn i samsvar med overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger