• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  23.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1154, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5032443
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 02.03.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Ledende miljøterapeut

Offentlig forvaltning

Marmorberget dag- og aktivitetssenter søker Ledende miljøterapeut

Som ansatt i Tilrettelagte tjenester og psykisk helse blir du del av et aktivt fagmiljø hvor det legges vekt på
å være faglig oppdatert og i utvikling. Du får dyktige og inspirerende kollegaer og ledere som alle er med på å gi brukerne gode tjenester. Vi har faglige og sosiale sammenkomster på tvers av tjenestestedene, slik at du får et stort og ikke minst hyggelig nettverk. Blant annet tilbyr vi Faglig Forum for våre medarbeidere.

Marmorberget dag- og aktivitetssenter gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Personalgruppen er stabil, kjenner brukerne godt og er tverrfaglig sammensatt av vernepleiere, 3-årig miljøterapeuter, helsefagarbeidere og miljøarbeidere.  

Marmorberget dag- og aktivitetssenter gir et variert tilpasset dagtilbud til hver enkelt bruker. Blant annet har dagsenteret en service-, kjøkken- og hobbygruppe, og det er fast ukentlig turdag. Marmorberget dag- og aktivitetssenter er opptatt av at hver bruker skal oppleve glede, mestring, læring, sosial samvær og medbestemmelse. Det legges vekt på at alle på dagsenteret skal få bruke sine evner og oppleve mestring. Man er bevisst sin rolle som sosial arena og søker å skape hyggelige stunder for brukerne.  

Vi søker en dyktig vernepleier til ledende miljøterapeutstillingen, for å utfylle et allerede godt team, som brenner for å jobbe med brukergruppen og som vil være et positivt tilskudd til dagsenteret. 

I seksjon Marmorberget har vi et høyt faglig fokus og tilstreber høyt faglig nivå i tjenestene vi yter.

Kun elektroniske søknader blir behandlet. Det kreves politiattest før ansettelse

Arbeidsoppgaver:

 • Direkte tjenesteyting
 • Ansvar for fagutviklingen ved tjenestestedet
 • Utføre praktisk bistand og opplæring
 • Følge de til en hver tid gjeldene planer og rutiner på tjenestestedet
 • Rapportere til leder hver måned gjeldene rutiner i årshjulet
 • Utføre arbeid i samsvar med gjeldene lover, forskrifter, målsettinger, instrukser, og etiske og faglige prinsipper
 • Bidra til jevnlig evaluering av planer og rutiner på tjenestestedet
 • Delta i fagutviklingsarbeid, herunder kompetanseutvikling både på system og individnivå
 • Utvikling av fagadministrative systemer
 • Samarbeid, veiledning og oppfølging av kollegaer, herunder systematisk veiledning innenfor bl.a. HOL kap. 9 og opplæring av nye medarbeidere
 • Videreutvikling av vårt samarbeid med tjenestebrukere og deres nære
 • Aktiv deltagelse i Faglig forum
 • Legemiddelhåndtering
 • Ansvarsvakt
 • Oppgaver delegert fra leder

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som vernepleier
 • Fortrinnsvis praktisk erfaring med målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk tilnærming
 • Kjennskap til psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser
 • Praktisk erfaring med å utarbeide og følge opp tvangsvedtak etter HOL kap. 9
 • Praktisk erfaring med håndtering av utfordrende atferd
 • Interesserer deg for fagutvikling og kvalitet i tjenesten
 • Praktisk erfaring med journalføring og utarbeide tiltaksplaner, fortrinnsvis i Gerica
 • Gode IKT-kunnskaper, også ønskelig med interesse/erfaring innen mestringsteknologi
 • Erfaring med medikamenthåndtering
 • Førerkort klasse B - manuell/automat
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig, og har god kommunikasjonsevne. Krav om bestått Norskprøve B2, både skriftlig og muntlig
 • Gyldig politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder. Politiattesten må fremlegges før tiltredelse
 • Følgende e-læringskurs må være gjennomført før tiltredelse:
 • HPR-nr oppgis i søknadsteksten

Personlige egenskaper:

 • Du er motivert, kreativ, nytenkende og løsningsorientert
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestre perioder med høyt arbeidstempo
 • Du har evne til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos tjenestemottakerne
 • Du har et stort engasjement for brukergruppen
 • Du har evne til å kommunisere og skape gode relasjoner med tjenestemottakere, pårørende og kolleger
 • Du evner å arbeide selvstendig og i team
 • Du er endringsvillig
 • Du har humør og raushet, og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du klarer å skille sak og person
 • Du er fleksibel og ser helheten

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med rom for veiledning og utvikling
 • Dyktige kollegaer med høyt faglig fokus
 • Organisering etter BOB
 • Et tverrfaglig team med ukentlig møtevirksomhet
 • Et seksjonslederteam som bidrar til å løfte kvaliteten på tjenestetilbudet
 • Deltagelse i Faglig Forum, Interne og eksterne kurs- og opplæringstilbud
 • Utviklende og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeid
 • Umiddelbar nærhet til kollektivtransport
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Personalhytter på Beitostølen
 • Gode lønnsbetingelser
 • Lønnstrinn 43 Kr: 624 100,- pr år i 100% stilling
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  23.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1154, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5032443
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 02.03.2023