• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4317657
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Ledende miljøterapeut

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hestehagen gruppebolig er lokalisert i skogkanten i et etablert boligstrøk nær Rødtvet T-banestasjon. Her bor fire innbyggere med omfattende bistandsbehov og høy bemanningsfaktor. Vi jobber i henhold til  evidensbasert metodikk, og etter prinsipper for målrettet miljøarbeid. Vi har fire beboere per i dag, hvorav en er  tidlig i 20-årene, mens de tre øvrige er godt voksne. 

Personalgruppen består av dyktige miljøarbeidere, helsepersonell med fagbrev, vernepleiere, sosionomer, pedagoger, ergoterapeuter og to lendende miljøterapeuter. Hestehagen er en arbeidsplass med høyt faglig nivå, og vi har nå startet prosessen på å finne den tredje ledende miljøterapeuten som er faglig sterk,  initiativrik og ansvarsfull.  De ledende miljøterapeutene fungerer som pådrivere for den faglige utviklingen i boligen, og har fått delegert det daglige faglige ansvaret fra styrer. Sammen med styrer og de øvrige ledende miljøterapeutene vil denne stillingen inngå i lederteamet  ved Hestehagen gruppebolig.  

Hestehagen yter tjenester til en beboer som har et stort bemanningsbehov, som følge av voldelig atferd. Det er en arbeidshverdag som krever god fysisk form, stor grad av tilstedeværelse og faglig fokus. Trening og gjennomføring av skadeavvergende tiltak  er en del av den daglige jobben.  

Stillingen har en svært gunstig turnus,  med arbeidshelg hver 6. uke (7,5 timers vakter). Med stillingen følger det turnusfestet tid til fagarbeid, deltakelse i bydelens fagteam samt veiledning. 

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig faglig ansvar 
 • Følge opp brukernes vedtak om praktisk bistand og opplæring m.m., med anvendelse av faglig evidensbasert standard
 • Være en del av ledelsen sammen med styrer og ledende miljøterapeuter, og være stedfortreder for styrer ved behov 
 • Veiledning av personalgruppa 
 • Arbeid med vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap 9. Boligen har 2 godkjente vedtak som innebærer løpende oppfølging og videreutvikling. Boligen benytter HAVA-som skadeavvergingsteknikk, og ansatte gjennomgår grundig opplæring og oppfriskning/ jevnlig trening. 
 • Utarbeide, evaluere og følge opp mål og tiltak iht. metoderekka og prinsipper for målrettet miljøarbeid 
 • Forvaltning av legemidler etter gjeldende lover og regler 
 • Arkivering, journalføring og saksbehandling 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert vernepleier foretrekkes, men bachelorgrader innen helse- sosial, eller pedagogiske fag kan bli vurdert i forhold til særskilt dokumentasjon av kompetanse innen atferdsanalyse, fagadministrering (FAS) og HOL kap. 9 (Det forutsettes 30 stp. veiledet praksis) 
 • Ønskelig med solid erfaring fra tilsvarende tjenester (minimum 2 års erfaring som miljøterapeut etter endt utdannelse) 
 • God kunnskap om målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse 
 • Erfaring med faglig veiledning  
 • Erfaring med håndtering av voldelig atferd og skadeavvergingsteknikker 
 • Erfaring med pleie- og omsorgsarbeid 
 • Førerkort til personbil er ønskelig 
 • Beherske relevante dataverktøy og plattformer 
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, tilsvarende nivå C1  (gjelder ikke Skandinavia) 
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 

Personlige egenskaper:

 • Du er motivert for arbeid i bolig med den aktuelle målgruppa 
 • Du er en god lagspiller og bidrar positivt i arbeidsmiljøet 
 • Du innehar faglig integritet med basis i evidensbasert metodikk 
 • Du har evne til å ta ansvar, jobbe selvstendig og utvise kreativitet  
 • Du har interesse og evne til å jobbe forebyggende og atferdsendrende, samtidig som du er i stand til å jobbe med planlagt og systematisk håndtering av voldelig atferd.  
 • Du er i god fysisk form 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Utviklingsmuligheter gjennom  faglig ansvar, veiledning og jobbing i team med dyktige kollegaer 
 • En unik mulighet til å jobbe metodisk og systematisk  
 • Faste møter i bydelens fagteam annenhver uke
 • Gunstig turnus, med fagtid og helgevakt hver 6. uke 
 • Et livlig og dynamisk arbeidsmiljø 
 • Gode utviklingsmuligheter
 • En trygg og sikker arbeidsplass
 • Gode forsikringsordninger
 • Meget god pensjonsordning
 • Lønn etter Oslo kommunes lønnsregulativ, lønnstrinn 31-43
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4317657
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune