• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  01.11.2021
 • Sted:
  RYGGE
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  RYGGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4147512
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Lastemester til 335 skvadron

Forsvaret

Kunne du tenke deg å jobbe som militær lastemester på Luftforsvarets transportfly? Luftforsvaret søker etter personell som ønsker en utdanning som lastemester på Hercules transportfly ved 335 skvadronen på Gardermoen flystasjon.

Arbeidsoppgaver

Lastemesteren er en del av den militære besetningen om bord i flyet og samarbeider med flygerne og har arbeidsoppgaver knyttet til håndtering, sikring, inn- og utlasting og luftdropping av last og personell.

Generell informasjon
335 skvadronens oppdrag er svært varierte, og kan innebære transport av både personell og last i inn- og utland, ambulanseoppdrag, kriseberedskap og treningsflyging. Skvadronen løser jevnlig oppdrag i internasjonale operasjoner, og du som lastemester må regne med en del reising både i forbindelse med utdanning og i videre tjeneste. En uke hvert halvår settes av til simulatortrening i utlandet. I løpet av tiden man jobber som lastemester ved 335skv må man være forberedt på at man kan bli beordret til tjeneste som lastemester på C-17 ved Heavy Airlift Wing, Papa i Ungarn. En slik beordring varer vanligvis 3-4 år.

Kvalifikasjoner

 • Ha fullført førstegangstjenesten innen utdanningsstart
 • Fullført videregående og ha generell studiekompetanse.
 • Tilfredsstille fysiske minstekrav i forsvaret med karakter 5 eller bedre i henhold til reglement for fysisk test i Forsvaret
 • Tilfredsstille medisinske og psykologiske krav som er satt til stillingen. Herunder normalt fargesyn. Søkere som bruker briller bør legge ved brilleseddel/optikerrrapport (LASIK/laserbehandling er diskvalifiserende).
 • Minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon
 • Må ha førerkort på personbil Kl B
 • Må kunne sikkerhetsklareres for «HEMMELIG/ NATO SECRET»
 • Må kunne svømme 200 meter

Personlige egenskaper:
Kunne jobbe i team, men også selvstendig
Ha evne til å takle høy arbeidsbelastning over en kortere periode
Ha evne til klar og tydelig kommunikasjon med passasjerer og samarbeidspartnere

Opptak og seleksjon
Søkere som er kvalifisert og som blir selektert vil bli innkalt til opptaksprøver ved Luftforsvarets seleksjonssenter på Rygge. Opptaksprøvene består av medisinske undersøkelser, psykologiske tester, kunnskapsprøver, panelintervju, og fysiske tester. Seleksjonen er planlagt gjennomført i uke 47-48. Eksakte datoer kunngjøres i innkalling til opptak.

Uttak til utdanning gjøres i opptaksråd bestående av representanter fra Luftforsvarsstaben (LST), Luftoperativt inspektorat (LOI) og Luftforsvarets skolesenter (LS). Uttaket baseres på søkerens kvalifikasjoner og Luftforsvarets behov.

Kort om utdanningen
Utdanningen som lastemester består av et variert program. Kandidatene som plukkes ut gjennomfører kurs i enten Norge eller USA. I påvente av eventuelle kursplasser vil den enkelte bli ansatt midlertidig ved 335 skvadronen på Gardermoen flystasjon.
Ved fullført utdanning pålegges plikttjeneste på 1 år i Forsvaret. Du kan ikke si opp din stilling i løpet av plikttjenesten. Offiserer (OF) må konvertere til spesialistgrad (OR) i henhold til konverteringstabell etter fullført utdanning.

Tidsplan
Det må normalt påregnes 12 måneders utdanningsperiode før man har fullført utdanningen og fått operativ utsjekk.

Personlige egenskaper:

Under utdanningen:

 • Midlertidig ansettelse i perioden utdanningen pågår, med mindre du allerede er fast tilsatt i Forsvaret.
 • Stillingens grad under utdanning er OR-2 visespesialist, med mindre du allerede er fast tilsatt i Forsvaret med annen grad.
 • Lønn under utdanning:
  • Lønnsramme 32/alternativ 15, lønnstrinn 35 – for tiden brutto årslønn på kr 364 400,- (per mai 21)
 • Tilbud om militær innkvartering i messerom (enerom) eller tilsvarende. Du betaler selv for dette basert på satser i Forsvarets boligregulativ.
 • Tilbud om bespisning i militær messe. Du betaler selv for dette basert på satser i Forsvarets kostregulativ.
  • Dersom du er på tjenestereise(r) som del av utdanningen betaler Forsvaret for overnatting og kost på det midlertidige kursstedet i perioden reisen pågår.
 • Dersom du allerede er tilsatt i Forsvaret og har fast høyere grad og lønn vil du beholde dette under utdanning.

Vi tilbyr:

Etter utdanning:

 • Fast ansettelse til pensjonsalder (T-60) når utdanningen er fullført og bestått.
 • Grunnlønn i henhold til grad og stilling, jamfør Luftforsvarets lønnspolicy.
  • Dersom du allerede er fast tilsatt i Forsvaret og er høyere avlønnet i fast stilling beholder du denne lønnen som sikringslønn.
  • Luftforsvaret har i tillegg en garantert minstelønn for fullført bachelor, master samt relevant fagbrev:
   • Bachelor -ltr 45, brutto årslønn på kr 425.600,- (per mai 21)
   • Master -ltr 53, brutto årslønn på kr 474.500,- (per mai 21)
   • Relevant fagbrev -ltr 45, brutto årslønn på kr 425.600,- (per mai 21)
 • Operative flybesetningsmedlemmer mottar et særskilt lønnsmessig risikotillegg, for tiden kr 3.133.- pr. mnd.
 • Militært personell tilkommer døgn- og timesbaserte tillegg for vakt, fartøytjeneste og øvelser i henhold til Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF).
 • Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens pensjonskasse.
 • For spesielt godt kvalifiserte kan Luftforsvaret avvike lønnsplassering fra kunngjort lønn.
 • Forsvaret har gode treningsfasiliteter og du tilbys å trene i arbeidstiden.
 • Du tilbys en variert og fleksibel arbeidsdag.

Ved fullført utdanning pålegges plikttjeneste på 1 år i Forsvaret. Du kan ikke si opp din stilling i løpet av plikttjenesten.

Med denne utlysningen ønsker vi å finne deg som vil jobbe som lastemester på C-130J Hercules på Gardermoen.


Relevante linker
Link til Reglement for fysisk test i Forsvaret: https://regelverk.forsvaret.no/fileresult?attachmentId=18598885

Link til gjennomføring av fysiske tester i Forsvaret: https://www.forsvaret.no/krav/fysiske-tester-i-forsvaret

 
 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  01.11.2021
 • Sted:
  RYGGE
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  RYGGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4147512
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret