Ledig stilling

Arkadia landskap

Landskapsarkitekt MNLA. Hagehistoriker. Forsker

Landskapsarkitekt

ARKADIA LANDSKAP.

Arkadia Landskap har Prosjekterfaring fra flere typer anlegg innen fagfeltet med hovedtyngde på historiske hageanlegg (offentlige og private anlegg), kirkegårdsplanlegging, tilpasning av nyanlegg i historiske miljøer.

I løpet av de 25 årene firmaet har drevet på heltid, er over 250 historiske anlegg registrert i tillegg til andre typer prosjekteringsoppgaver.

HOVEDFAGSOPPGAVE/MASTER: 1994TARMAC QUARRY PRODUCTS (England) og NORAN A/S.

 • "Pukkverket i Knubedal, en visuell analyse". Plassering, avgrensning, visuelle konsekvenser av pukkverk i kulturmiljø med gårdsbruk/fiskebruk.
 • Utplassering i engelsk pukkverkselskap, landskapsavdeling


PROSJEKTEKSEMPLER:

 • Oppstart i løpet av 2020. Astruptunet i Jølster, Restaurering av hageanlegget.
 • Oppstart i løpet av 2020. Hotel Union Øye. Detaljplnlegging av den romantiske parken.
 • Astruptunet i Jølster. Forskningsprosjekt 2015-2018, Sparebakstiftelsen DNB.
 • Kniple Gård. Tilstandsrapport og hagehistoriske spor i anlegget, 2018, Fredrikstad Kommune.
 • Eidsvollsbygningen. Tålegrenserapport, 2018. Statsbygg.
 • Kirsten Flagstad museet. Forslag til museumshage, 2018, Kirsten Flagstad museet.
 • HiH Evenstad, SHA/KU oppfølging av byggeplass, 2016, Statsbygg.
 • Eidsvollsbygningen, Intensjonsbeskrivelse, 2016. Statsbygg.
 • Bygdø Kongsgård. Ansvarlig for prosjektering og restaurering av hageanlegget. 1996-2015. Det Kongelige Hoff.
 • HiH Evenstad. Renseanlegg/infrastruktur, SHA/ ansvar oppfølging byggeplass. 2015. Statsbygg.
 • HiH Evenstad. Nytt hybelbygg, Assisterende prosjektleder/ SHA/KU oppfølging byggeplass. 2014-2015. Statsbygg.
 • Historiske parker i Fredrikstad, Kildegransking, forskningsprosjekt, 2012-2015, Fredrikstad kommune.
 • Stenberg på Toten, Forskningsprosjekt, hagearkeolog, restaureiring oppfølging. 2011-2018. Mjøsmuseet.
 • Ringebu Prestegård, prosjektansvarlig prosjektering og oppfølging, 2008-2018, Stiftelsen Ringebu prestegård.
 • Melhus Prestegård. Forskningsprosjekt, restaurering av hageanlegget.2009-2014, Stiftelsen Prestegårdslåna.
 • Eidsvollsbygningen, Ansvarlig prosjektering og restaurering av parkanlagget. Forskningsrapport. 2007-2014. Statsbygg.
 • Nytt liv i gamle hager. registrering av 150 historiske hageanlegg i Hedmark, 2001-2012. Hedmark Fylkeskommune.
 • Hotell Union Øye, Forslag til rekonstruksjon av parkanlegg. 2010-2011, Flakk-gruppen.
 • Oskarshall Lystslott, Restaurering av plasser og stier i hageanlegget. 2008-2009, Det Kongelige Slott.
 • Sollia Kirke. Prosjektering utvidelse av kirkegården og muranleggene, 1999, Fellesrådet i Stor-Elvdal.


PRAKSIS OG ANSETTELSER

1994 (1999) Arkadia Landskap, selvstendig næringsdrivende landskapsarkitekt

1996-1998

Det Kongelige Hoff, prosjektbasert forskningsprosjekt, Bygdø Kongsgård, hagens historie.

1995-1996

Bergen Kommune, Prosjekt og Miljøkontoret, Landskapsarkitekt

1994-1995

Instanes Rådgivende ingeniører as, Bergen; Landskapsarkitekt

1994

Det Kongelige Hoff, prosjektbasert forskningsprosjekt, Oscarshall, hagens historie.