• Bransje
  Arkitektvirksomhet
 • Bedriftstype
  Enkeltpersonforetak
 • Organisasjonsnummer
  980564363
 • Antall ansatte
  1
 • Opprettet år
  1994

Adresse

Besøksadresse
Kroken gård
2480  KOPPANG

Arkadia landskap oppføring hos:

Arkadia landskap

ARKADIA LANDSKAP.

Arkadia Landskap har Prosjekterfaring fra flere typer anlegg innen fagfeltet med hovedtyngde på historiske hageanlegg (offentlige og private anlegg), kirkegårdsplanlegging, tilpasning av nyanlegg i historiske miljøer.

I løpet av de 25 årene firmaet har drevet på heltid, er over 250 historiske anlegg registrert i tillegg til andre typer prosjekteringsoppgaver.

HOVEDFAGSOPPGAVE/MASTER: 1994TARMAC QUARRY PRODUCTS (England) og NORAN A/S.

 • "Pukkverket i Knubedal, en visuell analyse". Plassering, avgrensning, visuelle konsekvenser av pukkverk i kulturmiljø med gårdsbruk/fiskebruk.
 • Utplassering i engelsk pukkverkselskap, landskapsavdeling


PROSJEKTEKSEMPLER:

 • Oppstart i løpet av 2020. Astruptunet i Jølster, Restaurering av hageanlegget.
 • Oppstart i løpet av 2020. Hotel Union Øye. Detaljplnlegging av den romantiske parken.
 • Astruptunet i Jølster. Forskningsprosjekt 2015-2018, Sparebakstiftelsen DNB.
 • Kniple Gård. Tilstandsrapport og hagehistoriske spor i anlegget, 2018, Fredrikstad Kommune.
 • Eidsvollsbygningen. Tålegrenserapport, 2018. Statsbygg.
 • Kirsten Flagstad museet. Forslag til museumshage, 2018, Kirsten Flagstad museet.
 • HiH Evenstad, SHA/KU oppfølging av byggeplass, 2016, Statsbygg.
 • Eidsvollsbygningen, Intensjonsbeskrivelse, 2016. Statsbygg.
 • Bygdø Kongsgård. Ansvarlig for prosjektering og restaurering av hageanlegget. 1996-2015. Det Kongelige Hoff.
 • HiH Evenstad. Renseanlegg/infrastruktur, SHA/ ansvar oppfølging byggeplass. 2015. Statsbygg.
 • HiH Evenstad. Nytt hybelbygg, Assisterende prosjektleder/ SHA/KU oppfølging byggeplass. 2014-2015. Statsbygg.
 • Historiske parker i Fredrikstad, Kildegransking, forskningsprosjekt, 2012-2015, Fredrikstad kommune.
 • Stenberg på Toten, Forskningsprosjekt, hagearkeolog, restaureiring oppfølging. 2011-2018. Mjøsmuseet.
 • Ringebu Prestegård, prosjektansvarlig prosjektering og oppfølging, 2008-2018, Stiftelsen Ringebu prestegård.
 • Melhus Prestegård. Forskningsprosjekt, restaurering av hageanlegget.2009-2014, Stiftelsen Prestegårdslåna.
 • Eidsvollsbygningen, Ansvarlig prosjektering og restaurering av parkanlagget. Forskningsrapport. 2007-2014. Statsbygg.
 • Nytt liv i gamle hager. registrering av 150 historiske hageanlegg i Hedmark, 2001-2012. Hedmark Fylkeskommune.
 • Hotell Union Øye, Forslag til rekonstruksjon av parkanlegg. 2010-2011, Flakk-gruppen.
 • Oskarshall Lystslott, Restaurering av plasser og stier i hageanlegget. 2008-2009, Det Kongelige Slott.
 • Sollia Kirke. Prosjektering utvidelse av kirkegården og muranleggene, 1999, Fellesrådet i Stor-Elvdal.


PRAKSIS OG ANSETTELSER

1994 (1999) Arkadia Landskap, selvstendig næringsdrivende landskapsarkitekt

1996-1998

Det Kongelige Hoff, prosjektbasert forskningsprosjekt, Bygdø Kongsgård, hagens historie.

1995-1996

Bergen Kommune, Prosjekt og Miljøkontoret, Landskapsarkitekt

1994-1995

Instanes Rådgivende ingeniører as, Bergen; Landskapsarkitekt

1994

Det Kongelige Hoff, prosjektbasert forskningsprosjekt, Oscarshall, hagens historie.Ledige jobber

Skal du rekruttere?
 1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
 2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
 3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse