• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  14.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1771, HALDEN
  HALDEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4972642
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
 • Oppdatert 25.01.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Halden kommune

Landbruksrådgiver (100% stilling)

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted:

Enheten plan og miljø er organisert i kommuneområde; Teknisk, og har i dag 33 ansatte fordelt på faggruppene plan, byggesak, geodata og miljø/landbruk. Enheten er lokalisert i sentrum av Halden i Storgata 7.

Våre oppgaver er rettet mot befolkningen, landbruksnæringen, andre private næringsaktører, frivillige lag og foreninger, kommunale instanser og mot andre offentlige virksomheter. Halden er en stor landbrukskommune, med ca 200 aktive gårdsbruk, med store jordbruks- og skogsarealer.  

Landbruksforvaltningen i kommunen er organisert sammen med miljø- og forurensningsmyndigheten, og har ansvaret for rådgivning, utredning, kartlegging, opplysning, saksbehandling, godkjenning, tilsyn, strategi og utvikling knyttet til landbruksarealene (LNF) i kommunen.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

Som ansatt i stillingen vil du jobbe med oppgaver knyttet til behandling av landbrukets tilskuddsordninger; produksjonstilskudd (PT), spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), regionalt miljøprogram (RMP) og Innovasjon Norge, samt forvaltning av jord- og konsesjonslov. Avhengig av bakgrunn og kompetanse kan det også være aktuelt med behandling av saker etter annet lovverk, herunder friluftsloven og naturmangfoldloven.

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

Vi søker en person med relevant høyere utdanning, med god kjennskap til offentlig landbruks- og miljøforvaltning, samt tilskuddsordninger knyttet til fagområdene. Dokumentert relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse. Personlige egenskaper og god skriftlig/muntlig framstillingsevne vil bli tillagt stor vekt.

 

Personlige egenskaper: 

Du må ha evne til å gjøre faglige vurderinger knyttet til landbruk og friluftsliv  

Du må være selvstendig, strukturert og løsningsorientert.

Du må være positiv, ha gode samarbeidsevner og evne til å skape god dialog

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

 

Vi kan tilby:

Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et trivelig og spennende fagmiljø.

Samarbeid med dyktige og hyggelige kollegaer.

Fleksibel arbeidstid med kjernetid fra 9-14.30

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.

Lønn etter lov og avtaleverk 

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  14.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1771, HALDEN
  HALDEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4972642
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
 • Oppdatert 25.01.2023